World Paper Free Day: hoeveel bomen kan jouw organisatie besparen?

Positief nieuws deze week: de CO2-uitstoot van Europese landen heeft een laagterecord bereikt. In vergelijking met 1990 is de uitstoot van broeikassen in 2014 met 23 procent teruggelopen. In dezelfde periode wisten de EU-lidstaten een economische groei van 46 procent te realiseren. Volgens Miguel Arias Cañete, Eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie, laten deze cijfers zien dat economische groei en klimaatbescherming hand in hand kunnen gaan. In het groenboek van de Europese Commissie stond dat een Europese broeikasgas-reductie van 40% in 2030 (ten opzichte van 1990) nodig is om op koers te blijven naar het Europese Unie (EU)-klimaatdoel in 2050. Het doel in 2050 is een broeikasgas-reductie van 80% tot 95% ten opzichte van 1990. Een lager doel in 2030 zou op langere termijn tot nog hogere klimaatkosten leiden.

CO2 reductie

Om in 2030 de uitstoot met 40 procent te kunnen verminderen, zullen er echter nog grote stappen moeten worden gemaakt. Dat hoeft niet altijd op grote schaal. Ook op wat minder grote schaal kunnen we met zijn allen bijdragen aan de CO2-reductie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld kijken of de volgende manieren om de CO2-uitstoot te reduceren, in hun organisatie te implementeren zijn. Enkele mogelijkheden zijn de volgende:

  • Lager energieverbruik door het optimaliseren van gebouwinstallaties, denk aan HR- of zonne-boilers. Dit levert energiebesparing én een beter binnenklimaat op;
  • Duurzame computers en serverruimtes, o.a. door het gebruik van virtuele servers. Dit levert besparing op ventilatie, koeling en energie die de computers verbruiken;
  • Het ‘Nieuwe Werken’ invoeren waardoor medewerkers meer plaats-onafhankelijk kunnen werken. Hierdoor is minder kantoorruimte nodig, kan het fileprobleem teruggedrongen worden, is er minder CO2 uitstoot door woon-werkverkeer en zijn minder parkeerplaatsen bij kantoor nodig;
  • Duurzame leaseregelingen invoeren;
  • Kijk eens kritisch naar de binnen- en buitenverlichting rondom je bedrijf buiten de normale kantooruren;
  • Afval scheiden en minder papier gebruiken. Hierdoor is een grote besparing op CO2-uitstoot van afval en papier te realiseren én besparing op afvalverwerkingskosten.

World Paper Free Day: 6 november

Op de laatstgenoemde tip, het terugdringen van het gebruik van papier, werden we op 6 november geattendeerd door de jaarlijks terugkerende World Paper Free day; een initiatief van de internationale organisatie AIIM (Association for Information and Image Management). Met deze dag wil de organisatie de aandacht vestigen op het onnodige papiergebruik binnen bedrijven. En meer dan dat; want we denken er misschien niet elke werkdag bij na, maar als we met z’n allen minder gaan printen en kopiëren verbruiken we ook minder toner en inkt. En dat scheelt weer veel chemisch afval.

Doe de bomenbespaartest!

Misschien denk je nu: “maar dat valt in mijn organisatie wel mee. Wij gebruiken nou ook niet weer zóveel papier.” Maar is die inschatting wel reëel? Om organisaties goed inzicht te geven in de positieve bijdrage die zij kunnen leveren aan het milieu hebben wij de bomenbespaartest ontwikkeld. Met deze test bereken je hoeveel bomen er bespaard kunnen worden, door in je organisatie minder papier te gebruiken. Want 25 pakken papier is al 1 boom!

Bereken wat uw organisatie kan besparen