Begrippenlijst

Onze digitaal vergaderen begrippenlijst is een handige gids om de taal die gebruikt wordt in vergaderingen en bestuur te begrijpen. We willen het voor professionals makkelijker maken om de termen en afkortingen te begrijpen.

Actiepunten

Wat zijn actiepunten?
Ontdek wat actiepunten zijn, waarom ze belangrijk zijn voor een effectief bestuur en welke details ze moeten bevatten.

Ad Hoc Commissie

Wat is een Ad Hoc Commissie?
Leer over de verschillende soorten ad hoc commissies en hoe ze specifieke uitdagingen kunnen aanpakken.

Agendapunt

Wat zijn Agendapunten?
Learn what a board meeting agenda is, what to include in it and how to use it to keep your meeting on track.

Audit commissie

Wat is een auditcommissie?
Een auditcommissie is een onmisbaar onderdeel van het bestuur. In dit artikel vertellen we wat deze commissie doet en wie er deel van uitmaken.

Belangenverstrengeling

Wat is belangenverstrengeling?
Tijdens bestuurswerkzaamheden kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Lees hier hoe je een belangenverstrengeling herkent en oplost.

Besloten sessie

Wat is een besloten sessie?
Een executive session is een besloten vergadering. Maar hoe gaat dit in zijn werk en hoe leg je de resultaten vast?

Bestuurdersovereenkomst

Wat is een bestuurdersovereenkomst?
Een bestuurdersovereenkomst is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat het bestuur naar behoren functioneert. Ontdek in dit artikel hoe.

Bestuursbesluit

Wat is een bestuursbesluit?
Ontdek wat een bestuursbesluit is, welke soorten er zijn en hoe ze worden ingezet bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Bestuursdivesiteit

Wat is bestuursdiversiteit?
Bestuursdiversiteit is een trending topic in de wereld van governance. Lees in dit artikel wat het precies is en welke verschillende soorten diversiteit er zijn.

Bestuurspakket

Wat is een bestuurspakket?
Ontdek wat een bestuurspakket is, waaruit het moet bestaan en hoe je dit bestuurspakket gebruikt om de efficiëntie van jullie bestuursvergaderingen te optimaliseren

Bestuurssecretaris

Wat is een bestuurssecretaris?
Ontdek wat de cruciale rol is van een bestuurssecretaris. Inclusief de invloed op het bestuur, de bijbehorende verantwoordelijkheden en vereiste kwalificaties.

Board Manual

Wat is een board manual?
Ieder bestuur dient over een eigen handleiding te beschikken. In dit artikel lees je wat er allemaal in moet staan en waarom het belangrijk is om dit document up-to-date te

Board Portal

Wat is een board portal?
Lees wat een board portal is, hoe het kan helpen om jullie bestuursvergaderingen te stroomlijnen en bij het maken van geïnformeerde beslissingen.

Burgerparticipatie

Wat is Burgerparticipatie?
Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel van lokaal bestuur, maar hoe werkt het, welke vormen neemt het aan en wat zijn de voordelen?

Call the Question

Wat betekent “call the question”?
Het kan voorkomen dat een lid tijdens een bestuursvergadering om een stemming vraagt. Maar wat houdt “call the question” precies in en hoe werkt het?

Chatham House Rule

Wat is de Chatham House Rule?
Ontdek het doel en de belangrijkste functies van de Chatham House Rule – de richtlijn voor het bevorderen van vertrouwelijke en open discussies.

Consent Agenda

Wat is een consent agenda?
Ontdek hoe je een consent agenda kunt gebruiken tijdens bestuursvergaderingen. Lees wat erin staat en hoe deze toestemmingsagenda de bestuurswerkzaamheden verbetert.

Convocatie

Wat is een convocatie?
Lees wat een convocatie is voor bestuursvergaderingen, wie deze moet ontvangen en wat erin moet staan.

Corporate Governance

Wat is Corporate Governance?
Goede corporate governance is essentieel voor bedrijven om hun volledige potentieel te bereiken. Maar wat is het en hoe bereiken besturen dit?

D & O

Wat is een D&O?
D&O staat voor directie en functionarissen, maar wat betekent het precies en wat voor rol spelen ze in de raad van bestuur? Lees het hier.

De facto directeur

Wat is een “de facto directeur”?
Een organisatie kan een de facto directeur in het bestuur hebben, maar wat houdt dit precies in en wat betekent dit voor de besluitvorming?

Determination Letter

Wat is een determination letter?
Wat is een determination letter van een non-profit organisatie? Lees hier wat dit Amerikaanse document precies betekent.

Digitale Toegankelijkheid

Wat is Digitale Toegankelijkheid?
Digitale toegankelijkheid is essentieel voor overheidsorganisaties om alle burgers deel te laten nemen aan het proces. Deze pagina legt meer uit.

Doorslaggevende stem

Wat is een doorslaggevende stem?
Een doorslaggevende stem kan worden gebruikt als er sprake is van stakende stemmen. Op deze pagina leggen we uit wie een doorslaggevende stem mag geven, hoe deze stemmethode kan worden gebruikt en wat de nadelen zijn.

Fiduciaire plicht

Wat is fiduciaire plicht?
Bestuurders hebben een fiduciaire plicht naar de organisatie en haar stakeholders. Deze pagina licht dit begrip toe en zorgt voor extra context.

Gedragscode

Wat is een gedragscode?
Het opstellen van een gedragscode is essentieel op het gebied van naleving en risicomanagement. Lees op deze pagina wat er allemaal bij komt kijken.

Groepsdenken

Wat is groepsdenken?
Groepsdenken in een bestuur moet zo veel mogelijk worden vermeden, omdat het negatieve gevolgen kan hebben. Lees op deze pagina waar je op moet letten.

Instemming

Wat betekent instemming tijdens vergaderingen?
Lees wat instemming tijdens bestuursvergaderingen precies inhoudt, wanneer het aan de orde is en waar rekening mee moet worden gehouden.

Interim directeur

Wat is een interim-directeur?
In een bestuur kan het nodig zijn dat een bestuurder tijdelijk wordt vervangen. Op deze pagina leggen we uit wat een alternate director is en wat er allemaal bij deze rol komt kijken.

Jaarlijks operationeel plan

Wat is een jaarlijks operationeel plan?
Een jaarlijks operationeel plan (AOP) is een belangrijk document dat helpt om doelen te realiseren. Maar hoe werkt het en wat moet erin staan?

Managing Director

Wat is een managing director?
Een managing director is een senior uitvoerend leidinggevende, met een belangrijke rol in het bestuur van een organisatie. Ontdek op deze pagina wat deze functie precies inhoudt.

Moties

Wat zijn moties?
Ontdek wat moties inhouden tijdens vergaderingen, welke verschillende soorten er zijn en hoe erover wordt gestemd tijdens vergaderingen.

Niet-uitvoerend directeur

Wat is een niet-uitvoerend directeur?
Een niet-uitvoerend directeur kan een sleutelrol spelen in de bestuurswerkzaamheden. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de verschillen met een onafhankelijke directeur?

Notulen

Wat zijn notulen?
Notulen zijn gedetailleerde schriftelijke aantekeningen die gemaakt worden tijdens officiële bedrijfsvergaderingen. Deze aantekeningen beschrijven alles wat er tijdens vergaderingen gebeurt.

Onafhankelijke directeur

Wat is een onafhankelijke directeur?
Een onafhankelijke directeur zorgt voor onderscheid binnen het bestuur. Maar wat brengen ze precies in en wat zijn hun verantwoordelijkheden?

Openbare Vergadering

Wat is een Openbare Vergadering?
Een openbare vergadering is een bijeenkomst waar burgers de werking van de lokale overheid kunnen zien. Dit artikel beschrijft de soorten openbare vergaderingen en waarom instanties ze houden.

Opening van de vergadering

Wat is de opening van de vergadering?
In de meeste vergaderingen staan er veel onderwerpen op de agenda die binnen een beperkt tijdsbestek moeten worden behandeld. Daarom is het belangrijk om formeel te zijn en de bestuursleden gefocust te houden op de aan de orde zijnde zaken.

Opvolgingsplanning

Wat is opvolgingsplanning?
Opvolgingsplanning is de sleutel voor het succes van jullie organisatie op de lange termijn. Deze pagina legt uit wat het is en hoe je succession planning toepast.

Overboarding

Wat is overboarding?
Overboarding is een trending topic, zowel onder besturen als investeerders wereldwijd. Maar wat is het nu precies en wat zijn de risico’s?

President van het bestuur

Wat is een president van het bestuur?
Lees wat een president van het bestuur is, en welke kwalificaties en vereisten er nodig zijn om deze functie succesvol uit te voeren.

Privé bestuur

Wat is een “private board”?
Een “private board” of privé bestuur is onderdeel van een organisatie zonder publieke aandelen. Ze besturen dus een organisatie die geen aandelen verkoopt aan het publiek. Lees hier hoe zo’n bestuur werkt.

Quorum

Wat is een Quorum?
Krijg een duidelijk, beknopt overzicht van wat een quorum is en het belang ervan in moderne organisaties.

Raadsinformatiesysteem

Wat is een Raadsinformatiesysteem (RIS)?
Raadsinformatiesystemen systemen zijn ontworpen om de efficiëntie van commissies en raden te verhogen, waardoor besluitvormingsprocessen, bestuur en planning aanzienlijk worden verbeterd.

Remuneratiecommissie

Wat is een remuneratiecommissie?
De remuneratiecommissie is onderdeel van de raad van toezicht. Op deze pagina leggen we uit wat deze commissie precies doet en hoe ze bijdragen aan het bestuur.

Schaduw directeur

Wat is een schaduw directeur? 
Een schaduw directeur kan plaatsnemen in het bestuur zonder officieel te zijn aangesteld. Leer hier meer over de functie van deze “shadow director”

Schorsing

Wat is een schorsing tijdens vergaderingen?
Ontdek de definitie van schorsing in organisatieprocedures. Leer de verschillen tussen schorsing en pauzes.

Statuten

Wat zijn statuten?
Krijg een diepgaand inzicht in wat statuten zijn, wat ze omvatten en hoe ze effectieve governance waarborgen.

Stemonthouding

Wat is stemonthouding?
Ontdek wat stemonthouding inhoudt tijdens bestuursvergaderingen, evenals de verschillende soorten onthoudingen en de mogelijke gevolgen.

Two-tier-bestuursmodel

Wat is een two-tier bestuursmodel?
Een two-tier bestuursmodel is een populair bestuursmodel in meerdere delen van de wereld. Op deze pagina lees je hoe dit dualistische bestuursmodel werkt.

Vergaderetiquette

Wat zijn vergaderetiquette?
Ontdekt wat vergaderetiquette inhoudt tijdens bestuursvergaderingen en waarom een gebrek hieraan negatieve gevolgen heeft.

Voorstel van orde

Wat is een voorstel van orde of persoonlijk feit?
Tijdens een discussie kan een bestuurslid een spreker onderbreken en een voorstel van orde of een persoonlijk feit indienen, maar wat betekent dit?

Voorzitter

Wat is een voorzitter van de raad van bestuur?
De voorzitter van de raad van bestuur, of de voorzitster, is de hoogste autoriteitsfiguur binnen de raad van bestuur. Hun functie wordt gespecificeerd in de statuten van hun organisatie.

Wet open overheid

Wat is de Wet open overheid?
De Wet open overheid is een Nederlandse wet die gaat over de transparantie van de overheid. Lees op deze pagina wat de Woo precies inhoudt.