Wat is een Ad Hoc Commissie?

Ad Hoc Commissie / Ad Hoc Commissies

De term ad hoc betekent gecreëerd of gedaan voor een specifiek doel. Een ad hoc commissie, of een speciale commissie, is precies dat - een tijdelijke commissie die is opgericht om specifieke zaken in een organisatie aan te pakken. De leden van deze commissie worden doorgaans aangesteld door de uitvoerende functionarissen en de raad van bestuur. Deze personen worden gekozen vanwege hun ervaring en expertise in het professioneel omgaan met het betreffende probleem.

Zodra deze commissie is opgericht, fungeert zij vaak als een taskforce om een specifieke taak uit te voeren. Alle verzoeken om een ad hoc commissie op te richten, moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze tijdelijke commissie rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en valt onder het toezicht van de president van het bedrijf. Zodra hun taak is volbracht, wordt de commissie ontbonden.

Soorten ad hoc commissies

Er zijn voornamelijk twee soorten ad hoc commissies die worden opgericht, afhankelijk van de situatie:

Ad hoc adviescommissies

Een ad hoc adviescommissie is een tijdelijke groep die wordt samengesteld om nieuwe regelgeving te ontwikkelen of de huidige te beoordelen/herzien. Het geeft ook aanbevelingen en advies over specifieke kwesties die momenteel overwogen worden voor regelgeving. Commissieleden geven feedback op de voorstellen die aan hen worden voorgelegd.

Ad hoc onderzoekscommissies

Een ad hoc onderzoekscommissie wordt van tijd tot tijd opgericht om interne kwesties te onderzoeken. Deze groep is verantwoordelijk voor het onderzoeken van dossiers en het interviewen van betrokken partijen om de aan de orde zijnde zaken op te lossen.

Primaire functies van een ad hoc commissie

Verschillende ad hoc commissies worden opgericht om specifieke kwesties binnen een organisatie aan te pakken.

  • Onderzoek of studie van een specifiek probleem: Een ad hoc commissie kan worden opgeroepen om een kwestie te onderzoeken of een bepaald probleem te bestuderen dat is gerezen binnen een organisatie. Dit wordt een ad hoc onderzoekscommissie genoemd.
  • Aanbeveling van beleid of actie: Een andere veelvoorkomende functie van een ad hoc commissie, met name een adviescommissie, is het aanbevelen en geven van feedback op het bedrijfsbeleid en/of de actiepunten die aan hen zijn voorgelegd.
  • Implementatie van een specifiek project of taak: In sommige gevallen kan een taakgerichte ad hoc commissie worden opgericht om een bepaald project af te ronden. Deze kunnen soms worden aangeduid als ad hoc taskforcecommissies of gewoon als taskforces.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Ad Hoc Commissies"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch