Wat is een Bestuurdersovereenkomst?

Bestuurdersovereenkomst / Bestuurdersovereenkomsten

Een bestuurdersovereenkomst is een contract waarin zowel de verantwoordelijkheden als de rechten van een directielid zijn vastgelegd. Door dit contract te ondertekenen, belooft het bestuurslid in kwestie om de statuten en het beleid van de organisatie na te leven.

Bestuurdersovereenkomsten zijn onmisbaar bij het welkom heten van nieuwe leden en ze helpen de verantwoordingsplicht van het bestuur te vergroten.


Wat staat er in een bestuurdersovereenkomst?

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van een bestuurdersovereenkomst:

  • Details en principes van de organisatie 

In dit gedeelte staat beschreven wat de kernprincipes van de organisatie zijn. De overkoepelende missie en doelen moeten hierin duidelijk naar voren komen. Het is essentieel dat iedere directeur en bestuurder dit begrijpt en zich hiervoor inzet.

  • Informatie over het huidige bestuur

Dit onderdeel bevat een lijst van de huidige bestuursleden, inclusief hun rollen en taken binnen de organisatie. 

  • Verantwoordelijkheden van het bestuurslid

Dit gedeelte benadrukt de fiscale, juridische en morele verantwoordelijkheden van de bestuurder naar de organisatie toe. De verantwoordelijkheden van de bestuurder en de verwachtingen van de organisatie worden extra benadrukt, inclusief de verwachte aanwezigheid bij bestuursvergaderingen.

  • Details van de functie 

Hierin staat de aard van de functie omschreven, inclusief de ambtstermijn en het bedrag dat het bestuurslid van de organisatie ontvangt. Dit laatste is inclusief eventuele onkostenvergoedingen, bonussen en aandelenopties.

  • Beleid voor beëindiging en ontslag

In dit beleid staan de procedures die gevolgd moeten worden als een bestuurslid besluit zelf te stoppen, en de situaties die tot ontslag kunnen leiden. Dit gedeelte geeft ook duidelijkheid over vergoedingen.

  • Beleid tegen belangenverstrengeling 

Dit beleid benadrukt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid om het bestuur te informeren in geval van tegenstrijdige belangen. Tevens dient erin te staan hoe belangrijk het is om weg te blijven van activiteiten die kunnen leiden tot een belangenverstrengeling. 

Wie stelt de overeenkomst op?

Meestal stelt de bestuurssecretaris de overeenkomst op, waarbij rekening wordt gehouden met de statuten van de organisatie. De voorzitter en de raad van bestuur zullen vervolgens de bestuurdersovereenkomst doornemen, om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke document volledig en informatief is. Tevens zullen ze controleren of het contract in lijn is met het beleid en de procedures van de organisatie.

Het belang van vertrouwelijkheid 

Vertrouwelijkheid speelt een grote rol in bestuurdersovereenkomsten. Bestuurders moeten tenslotte gevoelige informatie over de organisatie, het bestuur, medewerkers en klanten beschermen. De bestuurdersovereenkomst moet duidelijk maken wat vertrouwelijke informatie is en wat de verplichtingen van de bestuurder zijn voor het behoud van de privacy.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Bestuurdersovereenkomsten"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch