Wat is een Bestuursbesluit?

Bestuursbesluit / bestuursbesluiten

Een bestuursbesluit is een geschreven document waarin alle belangrijke beslissingen en bijbehorende acties, die zijn genomen door het bestuur, officieel worden vastgelegd. Het is een rechtsgeldig nalevingsdocument over belangrijke onderwerpen binnen de organisatie. Simpel gezegd is het dus een schriftelijk bewijs van een genomen besluit door het bestuur. 

Soorten bestuursbesluiten

In totaal zijn er drie verschillende soorten bestuursbesluiten:

  • Eenvoudig besluit

Een regulier bestuursbesluit gaat over routine-onderwerpen binnen de organisatie, die kunnen worden beslist met een simpele meerderheidsstem. Om het besluit aan te kunnen nemen, moet het aantal stemmen vóór groter zijn dan 50% van het totale aantal stemmen. 

  • Speciaal besluit

Een speciaal besluit gaat over ingrijpende beslissingen, zoals een naamswijziging van de organisatie. Vaak is een meerderheidsstem niet voldoende om zo’n besluit aan te nemen. Veel organisaties eisen dat minimaal 75% van alle stemmen vóór het besluit moet zijn. 

  • Schriftelijk besluit

Een geschreven besluit kan zowel een eenvoudig als een speciaal besluit zijn. Het grote verschil is dat er schriftelijk kan worden gestemd, in plaats van tijdens een vergadering. Geschreven besluiten zijn erg handig als er tijdsdruk is of als er niet veel over een onderwerp hoeft te worden gediscussieerd. 

Het aannemen van een bestuursbesluit

Om een bestuursbesluit te kunnen aannemen, moet je rekening houden met de volgende punten:

  • Quorum vereisten

Iedere organisatie heeft eigen criteria voor het minimale aantal aanwezigen. Om over een bestuursbesluit te kunnen stemmen is dit quorum vereist. 

  • Voorzitter en stemprocedure

De uiteindelijke versie van een bestuursbesluit moet worden gevalideerd door de voorzitter. Deze persoon heeft ook de autoriteit om een beslissende stem uit te brengen, als een stemming onbeslist is.

  • Notuleren

Er dient een accuraat en gedetailleerd verslag te worden gemaakt van het bestuursbesluit. Dit kan dienen als bewijs in het geval van een onderzoek of een audit. In Nederland kun je notulen het beste bewaren zo lang het bestuursbesluit relevant is.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "bestuursbesluiten"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch