Wat is bestuursdiversiteit?

Bestuursdivesiteit / Board Diversity

Bestuursdiversiteit verwijst naar de verschillende achtergronden, etniciteiten, vaardigheden en kennis die het bestuur als geheel bezit. Om te zorgen voor goede corporate governance, is het belangrijk dat een raad van bestuur bestaat uit personen die ieder iets anders toevoegen aan de groep.

Zonder diversiteit is de besluitvorming van het bestuur vaak niet optimaal. Een brede samenstelling van meningen en perspectieven zorgt voor verhelderende discussies en uiteindelijk dus ook een efficiënter bestuur

Soorten bestuursdiversiteit

Hieronder een aantal aspecten die te maken hebben met bestuursdiversiteit:

Etniciteit

Etnische diversiteit betekent dat een bestuur bestaat uit individuen met een verscheidenheid aan achtergronden, afkomsten en culturen.

Gender

Als we kijken naar het verleden, dan worden bestuurskamers gedomineerd door mannen. Veranderingen in de sociale structuren zorgen er wereldwijd voor dat veel organisaties tegenwoordig streven naar een genderevenwichtig bestuur. 

Leeftijd

Hoewel leeftijd vaak over het hoofd wordt gezien, is het een belangrijke factor om te overwegen. Veel besturen kiezen voor oudere directeuren vanwege hun kennis en ervaring, maar jonge directeuren kunnen weer zorgen voor de broodnodige frisse perspectieven.

Kennis

Het werk van de raad van bestuur is gevarieerd, wat betekent dat er baat is bij leden met verschillende specialismen. Een financieel expert, een kenner op het gebied van cybersecurity en een duurzaamheidsdeskundige, zijn voorbeelden van personen die iets kunnen toevoegen aan het bestuur.

Ervaring

De ervaringen van bestuursleden lopen sterk uiteen, van eerder werk als bestuurslid of vanwege een andere positie in de sector. Deze ervaringen en kennis brengen ze met zich mee en daar kan het bestuur van profiteren.

Uitdagingen en obstakels

Vaak zorgen obstakels ervoor dat het diversifiëren van een bestuur wordt tegengehouden. Een veel voorkomend obstakel is “tenure” — veel te vaak zitten bestuurders meerdere jaren in een bestuur en kunnen ze pas worden vervangen als ze vrijwillig ontslag nemen of met pensioen gaan. Dit zorgt voor erg weinig mogelijkheden om nieuwe en unieke talenten te werven, en de bestuursdiversiteit te vergroten

Een andere uitdaging is het standaardproces voor het werven van nieuwe leden. Vaak worden huidige bestuurders gevraagd om binnen hun netwerk te kijken naar kandidaten, waardoor het aantal potentiële nieuwe bestuursleden erg beperkt is.

Wettelijke diversiteitseisen

Het Europees Parlement heeft een wet aangenomen die de evenwichtigheid tussen mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur moet bevorderen. In 2026 moet minstens 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders of 33% van het bestuur uitmaken.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Board Diversity"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch