Wat is de Chatham House Rule?

Chatham House Rule / Chatham House Rules

Het kan voorkomen dat een meeting (of een gedeelte ervan) valt onder de Chatham House Rule. Dit is een regel die bepaalt dat leden de informatie die wordt besproken mogen delen (tot een zekere hoogte), maar dat het niet is toegestaan om de identiteit van sprekers/deelnemers te onthullen. Doordat de anonimiteit van betrokkenen bewaard blijft, ontstaat er een veilige omgeving voor het bespreken van complexe onderwerpen.

De Chatham House Rule is als volgt, ‘Wanneer een meeting, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule, staat het de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de affiliatie van de spreker(s), noch die van andere deelnemers mag worden onthuld.’

Historie van de regel

De Chatham House Rule is bedacht door het ‘UK Royal Institute of International Affairs’. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met het debat over internationale onderwerpen. Het instituut is opgericht in 1920 en kreeg toen ook de naam Chatham House, dat zich bevindt aan het St. James's Square in Londen. In juni 1927 werd de Chatham House Rule bedacht, vernoemd naar het hoofdkwartier van de organisatie. De regel werd later nog gewijzigd, om precies te zijn in 1992 en 2002.

Belangrijkste kenmerken van de Chatham House Rule

De regel van Chatham House wordt gebruikt tijdens vergaderingen waarin vertrouwen en discretie essentieel zijn. De belangrijkste kenmerken zijn:  

Anonimiteit van de deelnemers

Onder de Chatham House Rule zijn leden vrij om discussies te publiceren. Met als belangrijke kanttekening, dat de identiteit/lidmaatschap van de sprekers en andere deelnemers niet wordt onthuld. 

Vrijheid van meningsuiting

De regel moedigt vrijheid van meningsuiting aan sinds het begin. Leden kunnen vrijuit spreken over gevoelige onderwerpen, zonder bang te zijn dat ze in een negatief daglicht komen te staan. 

Het aanmoedigen van open en eerlijke discussies

In de huidige wereld waarin verdeeldheid een grote rol speelt, spoort de Chatham House regel eerlijkheid aan. Wat essentieel is voor het doorbreken van patronen en het opperen van nieuwe ideeën.

Beperkingen voor het gebruik van gedeelde informatie

Zelfs met de anonimiteitsregel, kunnen onderwerpen worden toegewezen aan bepaalde personen. Dit is de reden dat sommige delen van de vergadering zonder notulen plaatsvinden. 

Kritiek op de Chatham House Rule

Ondanks de duidelijke voordelen van deze regel, zijn er dingen die voor problemen kunnen zorgen:

Misplaatste vertrouwelijkheid

Door de huidige technologische vooruitgang, is het onrealistisch om te geloven dat informatie echt vertrouwelijk kan blijven. Zelfs als de regel van toepassing is, is er de mogelijkheid dat informatie wordt ‘gelekt’ en online wordt gedeeld. 

Zorgen voor verwarring

Sommige delen van de regel zorgen voor een tweestrijd, vooral wat betreft het delen van informatie. Iets dat misbruikt kan worden, zodat nuttige informatie niet openbaar kan worden gemaakt. 

Trendy marketingmiddel

Het toepassen van de Chatham House Rule gaat gepaard met een bepaalde status. De regel wordt dan ook vaak gebruikt om een vergadering een bepaalde waarde te geven, in plaats van het creëren van een veilige plek om gevoelige onderwerpen te bespreken.  

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Chatham House Rules"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch