Wat is Corporate Governance?

Corporate Governance

Corporate governance is de structuur van regels en processen die wordt gebruikt om de soepele werking van een bedrijf te waarborgen. De sleutel tot effectieve governance omvat het balanceren van de belangen van de aandeelhouders, het hoger management en leveranciers, evenals het leiden van de organisatie in overeenstemming met de wet.

Belangrijke elementen van corporate governance

De essenties van goede corporate governance omvatten:

 • Robuuste bestuursstructuren

Degelijke processen en regels om het bestuur te organiseren en transparantie, eerlijkheid en verantwoordingsplicht te verbeteren.

 • Onafhankelijke bestuurders

Onafhankelijke bestuurders zijn bestuursleden zonder enige materiële relatie met het bedrijf. Ze blijven onbevooroordeeld en brengen nieuwe perspectieven in om belangrijke beslissingen aan te pakken.

 • Effectieve bestuurscommissies

Bestuurscommissies hebben belangrijke taken om de juiste werking van het bestuur te ondersteunen. Deze commissies - zoals de benoemingscommissie en auditcommissie - zorgen voor bedrijfsfinanciën, waarborgen naleving van de wet en beslissen over directievergoedingen.

 • Duidelijke beleidslijnen en procedures

Een gedetailleerde en goed geschreven set beleidslijnen en procedures zorgt ervoor dat de normen, cultuur en waarden van je bedrijf duidelijk zijn uiteengezet.

 • Robuuste risicobeheerpraktijken

In corporate governance is de audit- en risicobeheercommissie belast met het toezicht op financiële, juridische en operationele risico's. Degelijke risicobeheerpraktijken zorgen ervoor dat de organisatie mogelijk schadelijke gebeurtenissen kan voorzien en mitigeren.

 • Sterke interne controles

Sterke interne controles formaliseren de processen waarmee de organisatie zorgt dat het bestuur toegang heeft tot de meest nauwkeurige en actuele informatie om beslissingen op te baseren.

Voordelen van goede corporate governance

Dit zijn de voordelen van het handhaven van goede corporate governance:

 • Een duidelijke definitie van rollen verbetert de algehele besluitvorming
 • Minimaliseert risico door gebruik te maken van degelijke praktijken om ze vooraf te identificeren en aan te pakken
 • Stroomlijnt de bedrijfsvoering en voegt transparantie toe
 • Verbeterde kapitaalstroom door robuuste financiële rapportagesystemen
 • Een solide structuur van regels bevordert betere arbeidsrelaties en moedigt positief gedrag aan
 • Verhoogt de reputatie en merkwaarde van je bedrijf
 • Verbeterde prestatierapportage en managementefficiëntie

Hier zijn de opkomende trends in corporate governance:

 • Bestuursdiversiteit

Een divers bestuur betekent gebruikmaken van een betere mix van achtergronden en expertise om de besluitvorming en de algehele werking van het bestuur te verbeteren. Goede corporate governance vereist diversiteit in de bestuurskamer.

 • Duurzaamheid

Duurzaamheid en goed bestuur gaan hand in hand. ESG-rapportage (milieu, sociaal en bestuur) wint aan terrein en investeerders willen zien dat bedrijven hun impact op deze gebieden beheren.

 • Technologie

Board portals worden de norm in bestuurskamers. Goed bestuur vereist het gebruik van de nieuwste technologie om geld te besparen en het bestuur in staat te stellen zijn processen te stroomlijnen. Met minder barrières voor vergaderdeelname verbeteren virtuele vergaderingen de bestuursdiversiteit, aanwezigheid en prestaties.

 • Cybersecurity

Cybercriminaliteit is wijdverbreid in de zakenwereld. Besturen moeten op de hoogte zijn van alle cybersecuritymaatregelen om de bedrijfsvoering en activa van hun bedrijf te beschermen. Het is essentieel voor het bestuur om IT-experts te raadplegen om een beter begrip van de risico's te krijgen.

 • Compliance

Naleving van internationale en lokale wetten en beleid verhoogt de transparantie van het bedrijf, verbetert de waarde ervan en beschermt de belangen van de aandeelhouders.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Corporate Governance"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch