Wat is een D&O?

D & O / D and O

D&O is een Engelse afkorting voor Directors & Officers, in Nederland beter bekend als directie en functionarissen. Het gaat om personen met een leidinggevende rol, die toezicht houden op het functioneren van de organisatie. Directeuren en functionarissen komen voor bij alle bedrijven en instellingen die worden aangedreven door een bestuur. 

Informatie over de directie

  • Definitie

Een directeur van een organisatie wordt door de aandeelhouders benoemd, om deel te nemen aan het bestuur. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een ander gedeelte van de organisatie en samen vormen ze de directie. 

  • Rol

Het bestuur houdt toezicht op het management en bepaalt de algehele strategische richting van de organisatie. Directie verantwoordelijkheden zijn onder meer het opstellen van strategische plannen, toezicht houden over de financiën, het nemen van beslissingen en het implementeren van het beleid. 

Informatie over de functionarissen

  • Definitie

Functionarissen spelen een belangrijke rol in het uitvoerend management van de organisatie. Ze worden gekozen door het bestuur om de dagelijkse gang van zaken te leiden. 

  • Rol

De meest voorkomende functionarissen van een bestuur zijn de secretaris, voorzitter, vicevoorzitter en president. De rol van ieder lid verschilt en hangt af van de functie. Over het algemeen zijn dit dagelijkse werkzaamheden, die zijn vastgelegd in de statuten,

Onderlinge verhouding tussen de directie en functionarissen

Functionarissen worden aangesteld door de directie en zitten tevens in de raad van bestuur. Ze voeren taken uit die de directeuren hun hebben toevertrouwd. De directie zelf ontfermt zich over de belangrijke beslissingen en het bijbehorende beleid.

Wat is een D&O-verzekering?

Een D&O-verzekering, ook wel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering genoemd, is een verzekering voor het beschermen van de persoonlijke bezittingen van directeuren en functionarissen.

Een D&O-verzekering vergoed financiële verliezen en juridische kosten als een bestuurder wordt aangeklaagd door een werknemer, klant of een andere betrokkene. Het gaat meestal om onrechtmatige daden die tijdens de ambtstermijn zijn gepleegd, zoals:

  • Het veroorzaken van een faillissement of aanzienlijk financieel verlies
  • Discriminatie
  • Het niet naleven van het beleid omtrent de werkplek
  • Het stelen van intellectueel eigendom
  • Copyright schending
  • Het onjuist beheren van fondsen

Organisaties moeten een D&O-verzekering hebben als ze bekwame directeuren en functionarissen willen aantrekken voor hun bestuur, zodat er geen risico bestaat dat hun eigen vermogen op het spel komt te staan. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "D and O"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch