Wat is Digitale Toegankelijkheid?

Digitale Toegankelijkheid

In het huidige digitale tijdperk is het onmogelijk om een leven zonder internet voor te stellen. Elk individu moet in staat zijn om de online gedeelde inhoud van overheidsinstanties te kunnen benaderen en begrijpen om deel te nemen aan het democratische proces.

Digitale toegankelijkheid is de praktijk van het aanpassen van de lay-out en ontwikkeling van webinhoud om ervoor te zorgen dat het dezelfde informatie en diensten biedt aan iedereen, inclusief mensen met een beperking.

Belang van digitale toegankelijkheid

Hier zijn enkele redenen waarom digitale toegankelijkheid voor overheidsdiensten belangrijk is in het huidige klimaat:

  • Bevordert Inclusiviteit: Digitale toegankelijkheid bevordert burgerparticipatie door ervoor te zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt. Deze ontwerpmethodologie voorziet in de uiteenlopende behoeften van alle gebruikers, waarborgt dat alle informatie ontvangen en begrepen kan worden door iedereen.
  • Zorgt voor juridische naleving: Verschillende wetten en regelgevingen, zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en de Europese norm EN 301 549, eisen gelijke toegang tot digitale informatie, producten en diensten voor iedereen. Het afstemmen van alle digitale inhoud en technologieën op deze regelgevingen zorgt voor naleving van juridische normen.
  • Ondersteunt transparantie: Door de toegankelijkheid van alle digitale inhoud te waarborgen, kunnen organisaties hun boodschap beter overbrengen. Dit niveau van toegang bevordert een cultuur van transparantie, waarbij iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.
  • Verbetert verantwoordelijkheid: Door digitale toegankelijkheidsnormen na te leven en duidelijke beleidsregels voor verantwoorde praktijken vast te stellen, ontstaat een omgeving van verantwoordelijkheid.

Belangrijkste onderdelen van een beleid voor digitale toegankelijkheid

Hier zijn de belangrijkste aspecten van een robuust beleid voor digitale toegankelijkheid:

Naleving van EN 301 549

EN 301 549-naleving integreren in uw beleid voor digitale toegankelijkheid houdt in stappen ondernemen zoals het grondig auditen van huidige digitale middelen om nalevingsniveaus te beoordelen en ontwikkelings- en inhoudsteams trainen in de specifieke vereisten van EN 301 549.

Dit proces vereist doorgaans samenwerking tussen verschillende afdelingen, waaronder IT, juridische zaken en personeelszaken, om een holistische en effectieve implementatie te garanderen.

Naleving van WCAG

WCAG 2.2 is de nieuwste, universeel geaccepteerde set regels om ervoor te zorgen dat alle online informatie toegankelijk is voor personen met verschillende vaardigheden. Het is onderverdeeld in drie niveaus - A, AA en AAA - die de niveaus van conformiteit aanduiden, waarbij AAA het hoogste is.

Uw beleid voor digitale toegankelijkheid moet in overeenstemming zijn met de vier kernprincipes van WCAG voor optimale website-ontwerp - waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

Assistieve technologie

Assistieve technologie omvat schermlezers, braille-displays, spraakherkenningssoftware en elk ander hulpmiddel dat wordt gebruikt om mensen met een handicap toegang te geven tot digitale informatie. Uw inhoud moet compatibel zijn met deze apparaten.

Gebruikersgericht ontwerp

Websites moeten voor elke gebruiker gemakkelijk te begrijpen zijn. De inhoud moet op een manier worden georganiseerd dat iedereen toegang heeft tot wat ze nodig hebben. Een persoon met een specifieke beperking moet de inhoud via andere zintuigen kunnen consumeren.

Progressieve versterking

Progressieve versterking is een webontwerppraktijk die ervoor zorgt dat alle gebruikers de kerninhoud van de website ontvangen voordat de geavanceerde aspecten mensen met geavanceerde browsers en apparaten bereiken. Deze aanpak zorgt ervoor dat iedereen kan profiteren van de essentiële functionaliteit en inhoud van een website, ongeacht hun technologie.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Digitale Toegankelijkheid"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch