Wat is een interim-directeur?

Interim directeur / Alternate Directors

Een interim-directeur, ook wel een alternate director (AD) of plaatsvervangend directeur genoemd, is een persoon die door de directeur zelf als tijdelijke vervanger is aangewezen. Ze wonen bestuursvergaderingen bij en beschikken over dezelfde bevoegdheden als de directeur die ze vervangen. Het is iets dat veel voorkomt bij kleinere organisaties, als de aanwezigheid van een bestuurder onmisbaar is voor de besluitvorming.

Situaties die een “alternate director” vereisen

Een AD zorgt ervoor dat de organisatie op volle toeren kan blijven draaien, bij langdurige afwezigheid van de directeur en in noodgevallen. Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat belangrijke vergaderingen door kunnen gaan. 

Een interim-directeur kom je ook veel tegen bij joint ventures, als meerdere partijen worden samengebracht. Alle leden kiezen in dat geval een AD om hun belangen in het bestuur te behartigen. 

Soms kunnen organisaties ook een AD aanwijzen, om toegang te krijgen tot een extra set aan vaardigheden en kennis. 

Om belangenverstrengelingen te vermijden, kan een AD tenslotte ook worden aangewezen om toezicht te houden op bepaalde transacties of andere activiteiten.  

Doel van een interim-directeur

Een tijdelijke directeur heeft dezelfde verantwoordelijkheden als de vaste directeur, waaronder:

Rol in het bestuur

Interim-directeuren dienen beslissingen te nemen die in het belang zijn van de organisatie. Waarbij dezelfde principes en regels gelden.

Doel van de functie

De autoriteit die gepaard gaat met deze (meestal) tijdelijke functie, is vergelijkbaar met de functie van de directeur die ze vervangen. Met als belangrijk verschil, dat een AD niet wordt gezien als de vaste directeur en dus geen genomineerde directeur is. De interim-directeur is een functionaris van de organisatie. 

De aanstelling is vaak voor een bepaalde periode, waarbij de rol stopt als deze termijn voorbij is. Voor het aanstellen van een interim-directeur, is de goedkeuring van de gehele raad van bestuur nodig. 

Taken en verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een alternate director zijn:

  • Op de hoogte blijven van alle activiteiten van de organisatie en inspringen waar nodig.
  • Het uitvoeren van dezelfde taken als de vaste directeur, waaronder het bijwonen van meetings, stemmen en deelnemen aan specifieke bestuurscommissies.
  • Zorgen dat alles overeenkomt met de huidige wetten en het beleid van de organisatie.
  • Communiceren met andere bestuursleden, het management en belanghebbenden, inclusief het delen van bepaalde inzichten.
  • Het identificeren, bekendmaken en oplossen van belangenverstrengelingen. 
  • De belangrijkste beslissingen en ontwikkelingen rapporteren aan de primaire directeur.

Aansprakelijkheid en verantwoordingsplicht

Het volledige functieprofiel van een interim-directeur wordt opgenomen in een jaarlijks rapport, inclusief de kwalificaties, verantwoordelijkheden en taken. 

De tijdelijke directeur is in dezelfde mate verantwoordelijk als een vaste directeur, voor de genomen acties en beslissingen. Een AD kan dus op dezelfde manier ter verantwoording worden geroepen bij het schenden van plichten. 

Interim-directeuren hebben daarom ook recht op dezelfde compensatie en beloningen als de vaste directeur die ze vervangen. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Alternate Directors"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch