Wat is een Jaarlijks operationeel plan?

Jaarlijks operationeel plan

Een jaarlijks operationeel plan, ook wel een Annual Operating Plan of AOP genoemd, is een gedetailleerd document waarin alle operationele doelstellingen van de organisatie staan beschreven. Het is als het ware een roadmap waaruit je kunt opmaken hoe dagelijkse taken ervoor zorgen dat lange termijn doelen worden gerealiseerd. 

Door een AOP op te stellen krijgen jullie een nauwkeurig beeld van de financiële gezondheid van de organisatie. Dit helpt om middelen op de juiste manier in te zetten, met de missie van de organisatie in gedachten. 

Onderdelen van het operationele plan 

De belangrijkste elementen van een jaarlijks operationeel plan zijn als volgt: 

Financiële doelstellingen

De eerste stap bij het maken van een AOP is het stellen van financiële targets. Dit is mogelijk door de financiële gezondheid te analyseren, aan de hand van de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Zo wordt het duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en inkomsten, en welke fondsen er dus nodig zijn om operationeel te blijven.

Operationele doelen

Een ander onderdeel van een AOP is het bepalen van de operationele doelen voor het aankomende jaar. Het is belangrijk dat deze doelen “SMART” zijn, wat betekent dat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn.

KPI’s

Het identificeren van de KPI’s is nodig om de voortgang te meten. Prioriteer eerst de “belangrijkste indicatoren”, die aangeven wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Deze KPI’s kunnen namelijk worden gebruikt om  de algehele voortgang van de organisatie bij te houden en het AOP kan hierop worden aangepast. 

Toewijzing van middelen

Zet alle bestaande middelen die nodig zijn om de operationele doelen van de organisatie te bereiken op een rij, van financiële tot educatieve middelen. Wijs deze vervolgens toe op basis van de financiële doelstellingen. Denk hierbij aan kapitaal, technologie, personeel, kantoorruimte, apparatuur en meer.

Budgetten

Een AOP zorgt voor een praktisch inzicht en laat zien hoe budgetten worden toegepast binnen de organisatie. Breng eerst alle beschikbare financiële middelen in kaart en maak vervolgens een financieel plan voor ieder project.

Het verschil tussen een AOP en een strategisch plan

Een strategisch plan is breed opgezet en beschrijft de algemene missie, visie en doelen voor de lange termijn (meestal vijf jaar). Dit plan wordt niet vaak aangepast, meestal ieder jaar of iedere twee jaar.

Een operationeel plan is daarentegen erg gedetailleerd en beschrijft precies wat de operationele doelstellingen zijn. Plus de bijbehorende strategieën en actieplannen die binnen een jaar moeten worden behaald. Een AOP richt zich echt op de dagelijkse bezigheden en wordt regelmatig herzien. Meestal iedere maand of kwartaal, op basis van de veranderende omstandigheden. 

Het jaarlijks operationeel plan (AOP) is vaak gebaseerd op het strategische plan. Je kunt het zien als een hulpmiddel dat gebruikt wordt om doelen uit het strategische plan op een effectieve manier te realiseren. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Jaarlijks operationeel plan"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch