Wat is een Managing Director?

Managing Director / Managing Directors

Een Managing Director (MD) is een uitvoerend leidinggevende, die verantwoordelijk is voor het beheren van de dagelijkse gang van zaken en het personeel. Deze persoon heeft als taak om ervoor te zorgen dat de activiteiten aansluiten op de doelen van de organisatie.

Verantwoordelijkheden van een managing director

Hoewel het een rol is waarbij de verantwoordelijkheden verschillen per organisatie, zijn er een aantal taken die bijna altijd hetzelfde zijn:

Operationeel management

Bijdragen aan het nemen van belangrijke operationele beslissingen, die betrekking hebben op het alloceren van middelen, het investeren in nieuwe technologieën en het herstructureren van processen. 

Financieel toezicht

In samenwerking met de CFO houdt de managing director toezicht op de financiële prestaties en begrotingen van de organisatie. Door het stellen van financiële doelen, zorgt deze directeur ervoor dat alle middelen op de juiste manier worden ingezet. 

Leiderschap en toezicht

De managing director geeft leiding aan het personeel en zorgt ervoor dat het HR-beleid wordt nageleefd. Daarnaast houdt deze directeur ook toezicht op de verkoop, productie en financiële activiteiten van de organisatie en maakt op basis hiervan beslissingen op topniveau. Uiteraard om de missie van de organisatie te bevorderen.

Relaties met stakeholders

Managing directors hebben de belangrijke taak om de relaties tussen de organisatie en belanghebbenden te verbeteren. Dit zijn onder andere investeerders, werknemers, klanten, leveranciers en de betrokken gemeenschappen. De directeur moet de missie van de organisatie overbrengen, evenals het behouden van een positief imago door zich te bekommeren over eventuele zorgen onder deze groep van stakeholders.

De rol van een MD in corporate governance

Een managing director heeft een kritieke rol in corporate governance. Ze overzien de dagelijkse bezigheden, het personeel en de financiën, met als doel transparantie en integriteit te waarborgen.

Een MD heeft bijvoorbeeld als taak om te zorgen voor een open communicatie tussen de raad van bestuur en het uitvoerend management. Evenals een directe samenwerking met de raad van bestuur om ervoor te zorgen dat de visie, missie en lange termijn doelen van de organisatie in lijn zijn met de belangen van de aandeelhouders en de wettelijke vereisten. 

MD versus CEO

Het kan voorkomen dat de functie van een managing director en die van een CEO hetzelfde zijn binnen een organisatie. Aangezien de term managing director vaak wordt gebruikt om de hoogste functionaris van een organisatie aan te duiden. Afhankelijk van de bestuursstructuur, kun je deze twee op de volgende manier van elkaar onderscheiden:

  • Meestal wordt de CEO gezien als de leider van een organisatie; de persoon die de visie en strategische richting bepaalt. De rol van een managing director is iets meer gericht op de praktijk. Een MD is meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en zorgt ervoor dat dit aansluit op de algehele visie van de organisatie. 
  • Een CEO wordt aangewezen door de raad van bestuur, terwijl de managing director ook kan worden gekozen door het uitvoerend comité 
  • De managing director rapporteert aan de CEO of andere senior leidinggevenden, terwijl de CEO rapporteert aan het volledige bestuur

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Managing Directors"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch