Wat is een Onafhankelijke directeur?

Onafhankelijke directeur / Onafhankelijke directeuren

Een onafhankelijke directeur, ook wel een “independent director” genoemd, is een bestuurder die deel uitmaakt van de raad van bestuur, zonder op een andere manier met de organisatie verbonden te zijn. Ze hebben dus zelf geen belangen bij de organisatie. Onafhankelijke directeuren zijn essentieel voor goede corporate governance en voor het beschermen van de belangen van aandeelhouders. 

Er zijn jurisdicties die eisen stellen voor het aantal onafhankelijke directeuren in een bestuur. Zoals de meerderheid, de helft of een ander percentage van het totale aantal directeuren. 

Criteria voor onafhankelijkheid

Bij het aanstellen van een onafhankelijke directeur moet er zekerheid zijn dat deze persoon geen banden heeft met de organisatie. Niet direct, niet als aandeelhouder en niet als functionaris van een gerelateerde organisatie.

Waarom kiezen voor independent directors?

Hieronder een aantal redenen waarom onafhankelijke directeuren belangrijk zijn voor het bestuur:

Onpartijdige supervisie

Een raad van bestuur dat voor het merendeel uit onafhankelijke bestuurders bestaat, is beter in staat om de prestaties van de CEO te beoordelen. Omdat ze niet op andere manieren bij de organisatie betrokken zijn, worden hun beslissingen niet beïnvloed door het senior management of andere interne partijen. Ze kunnen zo een objectief oordeel vellen.

Het oplossen van tegenstrijdige belangenconflicten

Vanwege hun onpartijdige rol binnen de organisatie zijn onafhankelijke directeuren het meest geschikt om geschillen op te lossen die te maken hebben met tegenstrijdige belangen. Evenals het voorkomen dat uitvoerende directeuren handelen vanuit persoonlijk gewin, dat ten koste gaat van de organisatie.

Bredere inbreng tijdens de besluitvorming

Onafhankelijke directeuren hebben ieder een andere achtergrond en beschikken over veel expertise binnen hun eigen vakgebied. Als zij het merendeel van het bestuur vormen, zorgt dit voor diversiteit en nieuwe inzichten tijdens het maken van belangrijke beslissingen. 

Betere transparantie en verantwoordingsplicht

De aanwezigheid van onafhankelijke directeuren is essentieel voor een transparant bestuur en het garanderen van de aansprakelijkheid. Ze houden als een soort derde partij toezicht op beslissingen en de algehele prestaties van het bestuur. Waardoor de reputatie van de organisatie altijd wordt beschermd.

Taken

Een onafhankelijke bestuurder moet ervoor zorgen dat de organisatie wettelijk en ethisch te werk gaat. Hun belangrijkste taken omvatten het bepalen van de beloning van uitvoerende bestuurders, het evalueren van financiële beslissingen, het handelen in het belang van de stakeholders en actief deelnemen aan opvolgingsplanning. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Onafhankelijke directeuren"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch