Wat is een President van het bestuur?

President van het bestuur / Bestuurs president

Een president van het bestuur, meestal de voorzitter genoemd, is een persoon die binnen de organisatie is verkozen tot leider van de raad van bestuur. De president is verantwoordelijk voor de koers van de organisatie, en werkt hiervoor nauw samen met de CEO en andere bestuursfunctionarissen. Bij kleinere organisaties vervult vaak dezelfde persoon de rol van CEO en die van president van het bestuur. 

Taken

De president van het bestuur heeft een hoge mate van verantwoordelijkheid binnen de organisatie en wordt hierin alleen overtroffen door de CEO. De bijbehorende taken zijn als volgt:

Leiderschap en besluitvorming

De president van het bestuur geeft leiding aan de leidinggevenden en overige werknemers van de organisatie. De president handelt in het belang van het bestuur en is vaak de beslissende factor tijdens het maken van besluiten. Daarnaast heeft de president de belangrijke taak om alle activiteiten te overzien, om ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met de missie van de organisatie. 

Vergaderingen voorzitten en agenda’s opstellen

De president van het bestuur is de voorzitter van iedere bestuursvergadering. Daarnaast helpt de president bij het opstellen van de vergaderagenda's en prioriteiten, voor zowel het bestuur als het uitvoerend comité. 

Het bestuur en de organisatie vertegenwoordigen

Het ontwikkelen van succesvolle relaties met donoren, klanten en overige belanghebbenden van de organisatie, is een belangrijke taak van de president van het bestuur. Deze persoon is namelijk de vertegenwoordiger van de raad van bestuur en moet de missie van de organisatie behartigen onder de stakeholders. 

Toezicht houden op bestuurscommissies en hun werkzaamheden

Een president van het bestuur draagt leden aan voor het bestuur en haar commissies, evenals het benoemen van commissievoorzitters. Daarbij hoort ook de taak om ervoor te zorgen dat al deze leden handelen volgens het bestuursbeleid.

Kwalificaties

De kwalificaties voor de rol van president van het bestuur verschillen natuurlijk per organisatie, maar vaak zijn dit de algemene vereisten: 

Een relevante educatieve achtergrond 

Meestal is de minimale vereiste een bachelorsdiploma in bedrijfskunde of een relevant vakgebied dat aansluit op de organisatie. Vaak wordt er om een masterdiploma of doctoraat gevraagd. 

Werkervaring gerelateerd aan de organisatie

De president van het bestuur heeft minimaal 10 jaar ervaring op zak in een leidinggevende positie, inclusief aantoonbare prestaties binnen de organisatie zelf of de sector. 

Sterke leidinggevende en communicatieve vaardigheden

Uitzonderlijke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn een must om de rol van president van het bestuur succesvol te vervullen. Evenals het moeiteloos kunnen spreken in het openbaar. 

Samenwerken met andere bestuursleden

Als president van het bestuur is het essentieel om uitstekend te kunnen werken in teamverband en diplomatieke vaardigheden te bezitten. Een president moet uitblinken in het opbouwen van relaties, maar ook de samenwerking tussen betrokken individuen versterken. 

Termijn en verkiezing 

Dit zijn de specificaties voor de termijn en de verkiezing voor de functie van president van het bestuur:

  • Duur: De lengte van de ambtstermijn staat vrijwel altijd in de statuten en verschilt meestal per organisatie. Een veelvoorkomende termijn is vijf tot tien jaar. 
  • Verkiezingsprocedure: De raad van bestuur kiest een geschikte kandidaat uit voor de rol van president, wat gebeurt met een stemming tijdens een officiële vergadering.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Bestuurs president"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch