Wat is een “private board”?

Privé bestuur / Private board

Een private board, ook wel een privé bestuur genoemd, verwijst naar de raad van bestuur van een bedrijf of organisatie in privébezit. Hoewel de basis verantwoordelijkheden hetzelfde zijn als die van een publieke organisatie, kan de structuur iets verschillen.

Structuur van een privé bestuur

Hieronder de typerende kenmerken: 

Voorzitter

De rol van de voorzitter is niet-uitvoerend, hoewel dit individu tegelijkertijd ook een uitvoerende functie kan bekleden. Tijdens de rol als voorzitter houdt deze persoon zich echter alleen bezig met het functioneren van het bestuur. De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van agenda's en het leiden van meetings. 

CEO

In private organisatie is de CEO meestal de grootste aandeelhouder of de belangrijkste oprichter. Sommige besturen geven enkel de CEO toegang tot bestuursvergaderingen zonder stemrechten.

Bestuursleden 

De raad van bestuur van publieke organisaties bestaat veelal uit personen die een directe band hebben met de organisatie. Hoe dit er precies uitziet verschilt per organisatie en staat beschreven in de statuten

Uitvoerend comité

Sommige privé besturen stellen een uitvoerende commissie aan, als subgroep van het bestuur. Dit uitvoerend comité bestaat tevens uit een voorzitter, vice-voorzitter en andere bestuursleden, met als taak belangrijke beslissingen te nemen. 

Bestuurscommissies

Private boards maken vaak gebruik van bestuurscommissies —  zoals audit- en beloningscommissies — om specifieke zaken op te pakken evenals diepgaande analyses.

Adviescomité

Adviescommissies zien we vaker terug bij privé dan publieke organisaties. Ze bestaan uit externe experts, met kennis van specifieke onderwerpen binnen de branche.

Taken

Een privé bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • Fiduciaire taken: Handelen in het belang van de organisatie en de belanghebbenden, door het maken van geïnformeerde beslissingen.
  • Strategisch overzicht: Het maken en evalueren van strategische plannen. 
  • Financieel overzicht: Financiële rapporten controleren op integriteit, waaronder het beoordelen en goedkeuren van financiële documenten en budgetten.
  • Risicomanagement: Het identificeren, beoordelen en managen van potentiële risico’s.
  • Good governance: Zorg dragen voor good governance, waaronder het naleven van de huidige wet- en regelgeving. 
  • Opvolgingsplanning: Het ontwikkelen van plannen voor de invulling van belangrijke functies, zoals die van CEO.
  • Communicatie met belanghebbenden: Communiceren met betrokken partijen en het adresseren van eventuele zorgen.
  • Crisismanagement: Het opstellen en evalueren van crisismanagement plannen, om als leidraad te gebruiken tijdens ingrijpende incidenten. 

Aan wie moet een private board verantwoording afleggen?

Privé organisaties hebben over het algemeen een vrij compacte bestuursstructuur, in vergelijking met publieke organisaties. Dit betekent dat een kleine groep personen, een groot gedeelte van de aandelen in handen heeft.

Deze shareholders hebben dus ook veel belang bij de prestaties van de organisatie. Zij roepen de raad van bestuur ter verantwoording als er te veel van de koers wordt afgeweken. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Private board"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch