Wat is een Schorsing tijdens vergaderingen?

Schorsing / Schorsingen

Een schorsing bij vergaderingen is een formele procedure om ze te beëindigen, vaak tot een vastgestelde periode. Er zijn voornamelijk twee redenen om een vergadering te schorsen: ofwel is de vergadertijd afgelopen, ofwel heeft het bestuur alle punten op de agenda besproken.

Als sommige agendapunten niet zijn aangepakt, wordt doorgaans een motie tot schorsing voorgesteld door een bestuurslid en gesteund door een ander. Na een meerderheidsstemming wordt de vergadering geschorst.

De resterende agendapunten worden vervolgens verplaatst naar de volgende geplande vergadering. Dit betekent dat de vergadering is beëindigd, maar de sessie niet. De tijd (en vaak ook de plaats) voor de volgende vergadering kan worden vastgesteld in de motie tot schorsing.

Om te voorkomen dat je een vergadering moet schorsen voordat alle agendapunten zijn besproken, zorg ervoor dat er een begin- en eindtijd aan elk agendapunt is toegewezen. Voordat een vergadering wordt geschorst, moet de voorzitter van het bestuur ervoor zorgen dat geen tijdskritieke kwestie onbehandeld is gebleven. Als alles is besproken, kan de voorzitter de vergadering schorsen zonder een motie te presenteren.

Soorten schorsingen

In de zakelijke wereld kun je een vergadering op drie aanvaardbare manieren schorsen: direct schorsen, schorsen om later voort te zetten en schorsen sine die.

  • Direct schorsen betekent een einde aan de huidige sessie.
  • Schorsen voor een latere datum betekent het opschorten van de huidige vergadering en het uitstellen van de resterende agendapunten tot de volgende vastgestelde tijd en plaats.
  • Schorsing sine die is het eenvoudigweg sluiten van de vergadering voor onbepaalde tijd. De leden stellen geen specifieke datum of tijd vast voor de volgende.

Schorsing of pauze

Schorsing in vergaderingen betekent het beëindigen van de procedures en het verplaatsen van eventuele resterende agendapunten om te bespreken in een toekomstige vergadering. In tegenstelling daarmee betekent een pauze het onderbreken van de huidige vergadering tot een vastgestelde datum en tijd. Na een pauze wordt de vergadering verondersteld precies verder te gaan waar deze was geëindigd.

Een motie om een vergadering te schorsen moet worden gesteund en krijgt voorrang boven alle huidige moties. Het bestuurslid mag niemand die momenteel spreekt onderbreken om de motie naar voren te brengen. Na een meerderheidsstemming kan deze motie niet worden gewijzigd of heroverwogen.

Aan de andere kant is een pauze geschikt als een korte onderbreking gewenst is in plaats van een schorsing. De duur van de pauze wordt vermeld in de motie. Een motie tot pauze moet dezelfde regels volgen als een motie tot schorsen, maar kan worden gewijzigd of heroverwogen.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Schorsingen"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch