Wat is een two-tier bestuursmodel?

Two-tier-bestuursmodel / Dualistisch model

Een two-tier bestuursmodel, ook wel een tweelaags of een dualistisch model genoemd, splitst de functies van een organisatie in tweeën. Dit corporate governance model wordt door veel jurisdicties wereldwijd gebruikt. Het bestaat uit een raad van toezicht en een raad van bestuur, die de strategische leiding hebben. 

Waar wordt dit dualistische bestuursmodel het meest gebruikt?

Een two-tier structuur wordt erg veel toegepast in Europese landen, waaronder Duitsland, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Het is ook populair in bepaalde delen van Azië, waaronder in China en Indonesië.

Voordelen

Een two-tier bestuursmodel heeft meerdere voordelen, omdat het de management- en toezichthoudende verantwoordelijkheden en taken van elkaar scheidt. Wat de efficiëntie en de betrokkenheid van het bestuur bevordert. 

Een duaal bestuursmodel zorgt ook voor onbevooroordeelde en geïnformeerde besluitvorming, mede dankzij een aparte raad van commissarissen die toezicht houden en adviezen geven aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt dus verantwoording af aan de raad van toezicht én de commissarissen. 

Maar bovenal voorkomt een two-tier bestuursmodel dat bestuurders overspoeld worden met een verscheidenheid aan taken. Het geeft duidelijker aan wat de verantwoordelijkheden van ieder bestuurslid zijn en dit zorgt op de lange termijn voor een betere betrokkenheid. Evenals het bevorderen van de bestuursdiversiteit, vanwege de uiteenlopende standpunten van een afzonderlijke raad van niet-uitvoerende bestuurders.

De twee lagen 

De twee lagen (tiers) van dit bestuursmodel zijn:

Raad van toezicht

  • Rollen en verantwoordelijkheden: De toezichthoudende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het overzien van de groei, winstgevendheid en reputatie van de organisatie op de lange termijn. Deze raad bestaat voornamelijk uit niet-uitvoerende bestuurders, die zich dus ook niet bezighouden met de dagelijkse activiteiten. 
  • Taken: De belangrijkste taak van deze raad is ervoor zorgen dat de doelen van de organisatie worden behaald. Evenals erop toezien dat alle activiteiten van de organisatie overeenkomen met de wettelijke regels. 

Raad van bestuur 

  • Rollen en verantwoordelijkheden: De raad van bestuur bestaat uit uitvoerende bestuurders. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken van de organisatie. Ze leggen verantwoording af aan de raad van toezicht, evenals de raad van commissarissen. 
  • Taken: Het overzien van alle dagelijkse bezigheden en de financiën. Dit omvat ook de werknemers, middelen en het nemen van strategische beslissingen. Een andere taak van het bestuursorgaan is het geven van feedback aan de raad van toezicht, over onderwerpen die hun aandacht nodig hebben.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Dualistisch model"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch