Wat is een Voorstel van orde of persoonlijk feit?

Voorstel van orde / Persoonlijk feit

Een persoonlijk feit of voorstel van orde is een soort motie die kan worden ingediend door een bestuurslid, met betrekking tot een persoonlijke kwestie. Dit voorstel heeft betrekking op het bestuurslid zelf en gaat over niet-inhoudelijke kwesties. Bijvoorbeeld als er iets gaande is, waardoor je jouw taken als bestuurslid niet naar behoren kan uitvoeren (motie van orde). Of als een ander bestuurslid je beledigt tijdens de vergadering (persoonlijk feit). 

Door het indienen van zo’n motie kan het bestuurslid in kwestie bijvoorbeeld vragen om de omstandigheden van de vergadering te veranderen, om zo beter te kunnen deelnemen. Of vragen om de vergadering te verlaten, vanwege persoonlijke omstandigheden.

Voorbeelden 

Hieronder nog een aantal voorbeelden voor het indienen van een voorstel van orde of een persoonlijk feit:

 • Als je slechthorend bent en je de spreker wil vragen om harder te praten, zodat je het kunt verstaan.
 • Als je niet kunt opstaan voor een stemming en je wil vragen of de stemming kan verlopen via een handopsteking.
 • Als je de vergadering wil verlaten vanwege een urgente kwestie.
 • Als een bestuurslid jou persoonlijk beledigt of beschuldigt.

Verkeerd gebruik

Een voorstel van orde of een persoonlijk feit wordt vaak verkeerd gebruikt, hieronder de meest voorkomende situaties:

 • Aandacht vragen voor niet dringende kwesties 

Het komt nogal eens voor dat een bestuurslid een voorstel van orde gebruikt om een kwestie aan te kaarten die niet dringend is. Aangezien deze motie iemand het recht geeft om de spreker te onderbreken, is het belangrijk dat dit enkel wordt gedaan als het erg belangrijk is.

 • Je mening delen

Een voorstel van orde moet gaan over kwesties die het functioneren van een bestuurslid in grote mate beïnvloeden. Het mag niet worden gebruikt voor het delen van een mening of om iets toe te voegen aan een discussie.

 • Refereren naar het bestuur als geheel 

Een persoonlijk feit kan niet worden gebruikt om een kwestie aan te kaarten die het hele bestuur aangaat. 

Verschillen tussen een voorstel van orde en een persoonlijk feit

Een voorstel van orde wordt gebruikt voor dringende zaken. Dit kan een persoonlijke kwestie zijn, maar ook alle leden van de vergadering aangaan. Bijvoorbeeld, lawaai dat buiten de zaal zo hard is, dat niemand de spreker kan horen. Aan de andere kant wordt een persoonlijk feit gebruikt om een persoonlijke kwestie aan de orde te stellen. Zoals een beschuldiging die alleen het bestuurslid in kwestie aangaat.

Procedure voor het indienen

Hieronder de juiste procedure volgens de vergaderetiquette voor het indienen van een voorstel van orde of een persoonlijk feit:

 • Het opsteken van een hand om de voorzitter te waarschuwen
 • De voorzitter ziet dit en geeft het bestuurslid het woord
 • Het bestuurslid laat weten dat het om een voorstel van orde of een persoonlijk feit gaat
 • De voorzitter geeft het slid toestemming om te spreken
 • Het lid in kwestie licht de motie toe
 • De voorzitter reageert op een gepaste manier

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Persoonlijk feit"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch