Wat is een Voorzitter van de raad van bestuur?

Voorzitter / Voorzitters

De voorzitter van de raad van bestuur, is de hoogste autoriteitsfiguur binnen de raad van bestuur. Hun functie wordt gespecificeerd in de statuten van hun organisatie. De voorzitter stelt de belangen van de organisatie voorop en bepaalt de koers om goed bestuur en leiderschap te waarborgen. Ze fungeren als schakels tussen de raad van bestuur en het hogere management en openen de communicatielijn met de Chief Executive Officer (CEO). De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en zorgt ervoor dat de organisatie methodisch zaken doet.

Rol en verantwoordelijkheden

De voorzitter van de raad van bestuur is doorgaans niet betrokken bij de dagelijkse operaties van de organisatie. In plaats daarvan vervullen ze een meer adviserende rol door toezicht te houden op de acties die worden ondernomen door de bestuursleden en leidinggevenden van de organisatie. De rollen en verantwoordelijkheden van de voorzitter van de raad van bestuur omvatten doorgaans (maar zijn niet beperkt tot):

  • Het bepalen van de toon voor de bedrijfscultuur van de onderneming
  • Het beheersen van de grote lijnen voor de organisatie
  • Zorgen voor verantwoording onder de functionarissen om aan de behoeften van de belanghebbenden te voldoen
  • Het beheren van de agenda van de vergadering van de raad van bestuur, zowel online als persoonlijk
  • Verantwoordelijk zijn voor het management van de functionarissen
  • Leiderschap bieden aan de functionarissen en medewerkers van de organisatie
  • Het stellen van belangrijke doelen en doelstellingen die door de leidinggevenden moeten worden bereikt
  • Het helpen van het hogere management bij de samenwerking met de raad

Kwalificaties en eigenschappen

Om voorzitter van de raad van bestuur van een organisatie te worden, heb je ten minste 10 jaar werkervaring nodig, een staat van dienst die succes in managementposities aantoont en minstens een bachelor in bedrijfskunde. Hoewel de meeste bedrijven tegenwoordig een master- of doctorstitel vereisen voor deze rol.

Onafhankelijk denken, integriteit en een gezaghebbende en invloedrijke aanwezigheid zijn kenmerkende eigenschappen van de voorzitter van de raad van bestuur. Een goede voorzitter blinkt uit in effectieve communicatie en is een goede luisteraar. Ze hebben aanzienlijke eerdere ervaring in de werking van een organisatie en hebben een duidelijke visie op de toekomstige rol van hun organisatie. Ze zijn effectieve luisteraars en staan open voor meningen om verandering te stimuleren.

Selectie en ambtstermijn

De voorzitter wordt gekozen in hun functie door een meerderheidsstemming onder de raad van bestuur. Voorafgaand aan de selectie worden informele discussies en formele vergaderingen gehouden om geschikte kandidaten aan te bevelen. In sommige gevallen kunnen de bestuursleden de CEO van de organisatie kiezen om ook als voorzitter te dienen.

Er is geen vastgestelde periode voor de voorzitter van de raad van bestuur om te dienen. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de complexiteit van het bedrijf, functioneren zij doorgaans 5 tot 8 jaar. Deze periode zorgt voor consistente werking en vermindert omzetverlies als gevolg van vertrek/veranderingen in de organisatie.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Voorzitters"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch