Wat is een Bestuurssecretaris?

Bestuurssecretaris

Een bestuurssecretaris houdt toezicht op de raad van bestuur. Het is een leidinggevende functie waarin nauw wordt samengewerkt met het bestuur en de bijbehorende commissies. Deze functie is essentieel voor een soepele en effectieve uitvoering van werkzaamheden op bestuursniveau.

Taken en verantwoordelijkheden

Dit zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van secretarissen:

  • Managen van bestuursleden: Bestuurssecretarissen dragen zorg voor alle onderdelen van een vergadering. Van het plannen tot het coördineren van taken, en het afhandelen van verzoeken. 
  • Naleving van de wet- en regelgeving: Een secretaris dient op de hoogte te blijven van de nieuwste wetten en regels, om ervoor te zorgen dat alles in orde is. 
  • Coördineren van verschillende afdelingen: Het verzamelen van gegevens en informatie afkomstig van verschillende afdelingen en commissies, zodat de onderlinge communicatie zo vlekkeloos mogelijk verloopt.
  • Faciliteren van vergaderingen: Het voorbereiden van vergaderagenda’s en het beheren van de privé en zakelijke agenda’s van directeuren, behoort tot het takenpakket van een bestuurssecretaris. Inclusief het plannen van vergaderingen en het stellen van deadlines, zodat alle taken tijdig worden uitgevoerd. 

Kwalificaties en vaardigheden

De kwalificaties en vaardigheden die een bestuurssecretaris nodig heeft zijn als volgt:

1.     Opleiding en ervaring

Vaak is een bachelordiploma vereist om een functie als secretaris van een bestuur te vervullen, plus relevante ervaring op het gebied van management en administratie.  

2.     Leiderschaps- en communicatieve vaardigheden

Bestuurssecretarissen dienen te beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden, aangezien ze moeten samenwerken met verschillende partijen. Ook kritisch denken, leiderschapskwaliteiten en zelfstandig kunnen functioneren zijn een pré.

3.     Organisatorische vaardigheden en tijdsmanagement 

Organisatorische verantwoordelijkheden vormen een belangrijk onderdeel van deze functie. Het is dan ook essentieel dat een secretaris belangrijke taken weet te prioriteren en om kan gaan met strakke tijdschema’s. 

4.     Strategische kennis en een probleemoplossend denkvermogen 

Een secretaris moet in staat zijn om problemen op tijd te identificeren, analytisch kunnen denken en de beste keuzes kunnen maken voor de organisatie. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Bestuurssecretaris"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch