46 slimme vragen voor het interviewen van directiekandidaten

Consistentie is de sleutel tot een effectief bestuur, wat betekent dat opvolgingsplanning goed moet worden aangepakt. Het is essentieel om te weten dat je de juiste directeuren klaar hebt staan om direct aan de slag te gaan wanneer een voormalig bestuurslid aftreedt. Bovendien is het cruciaal dat, wanneer je je bestuur wilt uitbreiden, je een kandidaat hebt met de nodige vaardigheden en ervaring om je bestuur vooruit te helpen.

Het onderdeel van het wervingsproces dat je echt helpt te begrijpen of iemand geschikt is, zijn de interviews. En door de juiste vragen te stellen tijdens een interview, krijg je een helder beeld van welke kandidaten hebben wat nodig is om je bestuur aan te vullen en zelfs de effectiviteit ervan te verbeteren.

Dit artikel biedt een lijst van vragen die je kunt gebruiken tijdens een interview voor het bestuur van directeuren om ervoor te zorgen dat je de juiste persoon voor de baan vindt.

Wie wil je werven?

Of je nu een vertrekkende directeur vervangt of voor een nieuwe rol werft, je moet overwegen wat het nieuwe bestuurslid aan de groep moet toevoegen. Dat betekent analyseren waar de gaten vallen in termen van vaardigheden, expertise en ervaring.

BoardReady, een non-profitorganisatie die bedrijven helpt om diversiteit in hun besturen te verbeteren, stelt dat "ongeacht of je kijkt naar diversiteit, bedrijven met een breder scala aan perspectieven aan de bestuurstafel deden het beter." Inderdaad, de groep vond dat bedrijven die geclassificeerd waren als verbeteringsbehoeftig in hun diversiteitsinspanningen, 3,4 procentpunten verloren qua jaar-op-jaar groei tijdens 2020.

Diversiteit in bestuurssamenstelling gaat niet alleen over demografie, maar ook over de tools die ze meebrengen, evenals de houding en stijl van elke directeur.

Dit moet allemaal meespelen in het denken bij het overwegen van welke potentiële bestuurslid je wilt werven. Welke harde en zachte vaardigheden bezit je bestuur en welke zouden de prestaties verbeteren? Op welke gebieden heb je een gebrek aan expertise? Dit kan financiën, cybersecurity, communicatie of een ander aspect zijn.

Weten wat je van een directeur verwacht, helpt je om het interview succesvoller te leiden.

De complete lijst met interviewvragen voor bestuursleden

Gebruik deze vragen in je bestuursinterviews om meer te ontdekken over de geschiktheid van bestuurskandidaten.

Algemene vragen

 • Waarom ben je geïnteresseerd om in ons bestuur te dienen?
 • Wat interesseert je het meest aan de missie van onze organisatie?
 • Hoe zou je jouw persoonlijke waarden afstemmen op de kernwaarden van de organisatie?
 • Welke relevante ervaring heb je die je kwalificeert om in ons bestuur te dienen?
 • Hoe zie je de rol van een bestuurslid?
 • Kun je enkele voorbeelden delen van je leiderschapservaring?
 • Heb je eerder in een bestuur gediend? Zo ja, kun je je ervaring en bijdragen beschrijven?
 • Welke vaardigheden, expertise en perspectief zou je meebrengen naar ons bestuur?

Betrokkenheid en engagement

 • Welke andere verplichtingen heb je momenteel?
 • Wat is je beschikbaarheid voor bestuursvergaderingen, commissiewerk en andere organisatorische evenementen?
 • Ben je bereid deel te nemen aan fondsenwerving?
 • Beschrijf een moment waarop je verder ging dan je plichten om een organisatie te helpen slagen.

Strategie en visie

 • Hoe zou je de effectiviteit van een bestuur evalueren?
 • Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen en kansen waarmee onze organisatie wordt geconfronteerd?
 • Wat zijn je gedachten over langetermijnstrategische planning?
 • Wat is jouw visie voor de toekomst van deze organisatie?
 • Hoe kan het bestuur het uitvoerend team effectief ondersteunen?

Bestuur, naleving, verantwoording en transparantie

 • Ben je bekend met onze organisatiebijlagen en bestuursbeleid?
 • Begrijp en voldoe je aan onze bestuursdocumenten?
 • Hoe zou je een situatie aanpakken waarin je gelooft dat een medebestuurslid niet handelt in het beste belang van de organisatie?
 • Wat zijn je gedachten over transparantie en verantwoordelijkheid van bestuursleden?
 • Hoe moet een bestuur transparantie in evenwicht brengen met vertrouwelijkheid?
 • Hoe zou je de prestaties van de uitvoerend directeur of CEO beoordelen?
 • Wat zijn je gedachten over het belang van zelfevaluatie van het bestuur?
 • Voel je je comfortabel bij het beoordelen en interpreteren van financiële prestatieverklaringen?

Persoonlijke eigenschappen

 • Hoe zou je je communicatiestijl beschrijven?
 • Ben je een teamspeler?
 • Beschrijf je stijl bij het werken in een teamsetting. Ben je meer een leider, een bemiddelaar, een samenwerker of een luisteraar?
 • Hoe ga je om met stress of druk?
 • Wat motiveert je?
 • Hoe benader je probleemoplossing en besluitvorming?
 • Hoe zou je relaties opbouwen met andere bestuursleden en belanghebbenden?

Diversiteit en inclusie

 • Wat is je perspectief op het belang van diversiteit en inclusie in een bestuur?
 • Kun je een voorbeeld geven van hoe je diversiteit, gelijkheid en inclusie in je vorige rollen hebt bevorderd?

Strategisch denken

 • Hoe benader je risicobeoordeling bij besluitvorming?
 • Wat geloof je dat de belangrijkste kansen en bedreigingen zijn waarmee onze organisatie wordt geconfronteerd?
 • Kun je een voorbeeld geven waar je buiten de gebaande paden moest denken om een strategische uitdaging op te lossen?

Specifieke scenario's

 • Hoe zou je een situatie aanpakken waarin het bestuur en het uitvoerend leiderschap sterk van mening verschillen?
 • Kun je een tijd bespreken waarin je een bestuur of organisatie hielp navigeren door een uitdagende periode?
 • Als een belanghebbende een klacht indient, hoe zou je die behandelen?
 • Kun je praten over een tijd waarin je een moeilijke ethische beslissing moest nemen? Hoe heb je dat aangepakt?

Industriespecifieke vragen

 • Wat zie je als opkomende trends in onze industrie/sector?
 • Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen en vooruitgang die relevant zijn voor ons vakgebied?

Afsluitende vragen

 • Wat zijn je verwachtingen van dit bestuur en de organisatie?
 • Heb je vragen of zorgen over het dienen in dit bestuur?
 • Is er nog iets dat je wilt delen dat we niet hebben behandeld?

FAQ

Hoe lang moet een interview met een bestuurslid duren?

De lengte kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de rol en het aantal vragen. Maar de meeste interviews met bestuursleden duren tussen de 45 minuten tot anderhalf uur.

Moet het interview persoonlijk worden gehouden, of kan het ook virtueel?

Beide zijn acceptabel, afhankelijk van de logistiek en de huidige omstandigheden, zoals de woonplaats van de potentiële kandidaat voor het bestuur, reisbeperkingen of gezondheidsadviezen. Virtuele interviews kunnen effectief zijn, maar zorg ervoor dat de technologie betrouwbaar is om onderbrekingen te voorkomen.

Wat moet je doen als een kandidaat een vraag ontwijkt?

Als een kandidaat een vraag ontwijkt, breng dan beleefd het gesprek terug naar het onderwerp en vraag om verduidelijking. Een onwil om te antwoorden kan zorgwekkend zijn.

Hoeveel mensen moeten betrokken zijn bij het interviewproces?

Idealiter moeten twee tot vier personen, zoals huidige bestuursleden of belangrijke stakeholders, betrokken zijn bij het interview om meerdere perspectieven te bieden.

Welke documentatie moet worden voorbereid voor het interview?

Bereid een interviewgids voor met vragen, de interviewstructuur en je evaluatiecriteria. Bewaar na het interview de evaluaties en antwoorden voor toekomstige referentie.

Hoe controleer je referenties effectief?

Vraag bij het controleren van referenties naar de leiderschapsvaardigheden van de kandidaat, hun toewijding, bijdragen in eerdere rollen en geschiktheid voor een bestuursfunctie.

Conclusie

Deze vragen voor een interview met een bestuurslid zullen je helpen de gaten in je bestuur op te vullen, zodat het zijn werk op een effectieve en efficiënte manier kan voltooien. Het vinden van de juiste kandidaat is een uitdaging, maar door de juiste vragen te stellen, kun je uitvinden wie het beste bij je organisatie past.

Help je nieuwe bestuurder om zich aan te passen aan het bestuursleven door gebruik te maken van een bestuursportaal dat hen in staat stelt om ook tussen vergaderingen door te communiceren en samen te werken met hun collega's. Vraag vandaag nog een demo van iBabs aan.

Meer informatie

Datum:
11 januari 2024
Categorie:
Delen: