Waar vergaderstukken en besluitvorming
naadloos samenkomen

Het nut van gedeelde informatie

In het iBabs Publieksportaal wordt informatie delen naar een hoger niveau getild.

Besluiten
Stel burgers in staat om besluitvormingsprocessen te volgen door hen direct toegang te geven tot belangrijke besluiten.
Brieven
Deel open brieven en communicatie die de publieke dialoog en betrokkenheid verrijken.
Documenten
Zorg ervoor dat belangrijke documenten en materialen gemakkelijk toegankelijk zijn voor allen die het nodig hebben.
Woo-Publicaties
Volledig in lijn met de Wet open overheid (Woo), maakt het portaal het delen van publicaties eenvoudig en conformeert het zich aan de transparantievereisten.

Een eigen omgeving die aansluit bij het publiek

Breng vergaderingen naar de woonkamer

Echte openbaarheid van vergaderingen wordt gerealiseerd door ze toegankelijk en transparant te maken voor alle betrokkenen.

Heldere agenda's
Geef inzicht in de te bespreken onderwerpen en vergaderstukken, zodat burgers zich kunnen inlezen.
Live streaming
Breng de vergaderzaal naar de mensen toe. Door de mogelijkheid om vergaderingen live te streamen kan iedereen betrokken worden bij de besluitvorming.
Stemuitslagen
Openheid in besluitvorming is cruciaal. Deel stemuitslagen om de verantwoording en verduidelijking in besluitvormingsprocessen te versterken.
Gecategoriseerde informatie
Maak het eenvoudig voor burgers om de informatie te vinden die ze zoeken door te categoriseren per type vergadering.

Geef bestuur een gezicht

Geef bestuur een gezicht

Een statement van openheid en progressieve bestuurscommunicatie.

Informatieplatform
Bied een portaal aan waar informatie beschikbaar stellen aan het publiek centraal staan.
Transparant smoelenboek
Presenteer alle leden van de organisatie inclusief een transparant overzicht van hun stemgedrag, zodat burgers een duidelijk beeld krijgen van de standpunten en besluitvormingsprocessen binnen de organisatie.
Eigen Huisstijl
Maak het portaal echt van de organisatie door de uitstraling volledig in lijn te brengen met eigen huisstijl, waardoor herkenbaarheid en coherentie in alle communicatie-uitingen gewaarborgd zijn.
Toegankelijkheid Gewaarborgd
Het Publieksportaal voldoet aan alle toegankelijkheidseisen, zodat iedere burger kan worden bereikt.

Een compleet scala aan oplossingen voor transparantie in modern bestuur

VERGADER SOFTWARE
iBabs
Een betrouwbare partner voor belangrijke vergaderingen.

Bereid vergaderingen eenvoudig voor met annotaties. Werk eenvoudig samen met notities, opiniepeilingen en notulen van vergaderingen. Ongeacht het apparaat en waar je ook bent.

Meer informatie

WEBCAST VOOR HET PUBLIEKE DOMEIN
iBabs
Van transparantie naar
participatie

Onze webcasts en webinars betrekken belanghebbenden, ambtenaren en burgers bij de besluit- en beleidsvorming.

Meer informatie

BEVORDER INTEGRITEIT
iBabs
Klokkenluiders­software die de speak up-cultuur versterkt.

IntegrityLog is een veilige klokkenluiderssoftware met ingebouwde nalevingsfuncties die de last van het naleven van lokale wetten verlicht en veilige rapportage mogelijk maakt.

Meer informatie

Klaar voor iBabs?

iBabs is een onafhankelijk board meeting portal platform. iBabs is beschikbaar in alle app stores, voor iedere computer of mobiel apparaat.
Vraag een demo aan of ga direct aan de slag en download iBabs nu!