Gemeentes en Overheden

9 Inspirerende voorbeelden om burgerbetrokkenheid te stimuleren

Datum: 29 maart 2023

Effectieve tweerichtingscommunicatie met burgers is essentieel voor het werk van de lokale overheid. Steeds vaker maken gemeente er een speerpunt van om dicht bij en samen met  burgers te opereren. Door in gesprek te gaan met individuele burgers, wijkverenigingen en buurthuizen kunnen gemeenteraadsleden beter beslissingen nemen, dat wil zeggen in het belang van hun gemeente en haar inwoners. In dit artikel geven we een aantal voorbeelden waarmee je meer burgerbetrokkenheid creëert. Lees hoe je de relatie met de gemeenschap versterkt en zo de levenskwaliteit van de inwoners verbetert. Wat betekent burgerbetrokkenheid? Burgerbetrokkenheid is de tweerichtingscommunicatie tussen de lokale overheid en haar […]

Waarom is burgerbetrokkenheid zo belangrijk voor gemeentes?

Datum: 16 maart 2023

De beslissingen en taken van de lokale overheid hebben direct invloed op burgers. Van het ophalen van afval tot wegenonderhoud, tot bibliotheken. Dit soort zaken zijn het meest tastbaar in het alledaagse leven van mensen. Daarom moeten burgers hun mening kunnen uiten en/of de redenering achter besluitvorming van de gemeente begrijpen. Betrek je als gemeente burgers niet bij je werk, dan leidt dit tot gebrek aan vertrouwen.  Dat blijkt ook uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarin zij de factoren voor vertrouwen in openbare instellingen over de hele wereld onderzochten. Hieruit kwam naar voren […]

5 stappen voor het bevorderen van transparantie bij lokale overheden

Datum: 24 februari 2023

De roep om meer transparantie bij de nationale en lokale overheid is een trend die al jaren gaande is. De invoering van de Wet Open Overheid is een van de maatregelen om hieraan tegemoet te komen.  Toch gaat het vaak nog mis. In een artikel over de financiële strop van de Floriade voor de gemeente Almere, doen 1Almere en Omroep Flevoland een poging om te analyseren waar het fout is gegaan. Dat valt niet mee, schrijven ze: “Wat niet helpt is dat de cijfers en termen in stukken van de gemeente en de Floriade BV voortdurend wijzigen. Dat maakt het […]