Gemeentes en Overheden

Hoe je de kracht van online burgerparticipatie benut

Datum: 6 maart 2024

Een van de krachtigste middelen van een overheidsorganisatie, is de mogelijkheid om te communiceren met de mensen die ze vertegenwoordigen. Zorgen voor tweerichtingscommunicatie kan gemeenten, waterschappen en andere organisaties veel voordeel opleveren. De Wereldbank zegt hierover het volgende: "Burgers spelen een cruciale rol en helpen overheidsinstellingen transparanter, verantwoordelijker en effectiever te maken. Waaronder het aandragen van innovatieve oplossingen voor complexe ontwikkelingsuitdagingen." Hoewel deze betrokkenheid vroeger alleen face-to-face was, vindt het merendeel van de interacties tegenwoordig online plaats. Toch benutten overheidsorganisaties hun digitale aanwezigheid vaak nog niet optimaal en mist er een effectieve online communicatie met hun inwoners. Dit artikel bevat […]

Deze vergaderprocedures voor lokale overheden zijn onmisbaar

Datum: 19 december 2023

Nederland kent verschillende bestuurslagen: de Rijksoverheid en drie lagere overheden. Dit laatste zijn de provincies, gemeenten en waterschappen. Samen vormen ze de totale overheid. In ons land komen daar nog meer dan 1.600 overheidsinstanties en bestuursorganen bij, die ieder hun eigen taken hebben.  Lokale overheidsorganisaties zoals gemeenten hebben als taak het landelijke beleid te volgen, evenals het uitvoeren van hun eigen beleidsstrategie. Ze zijn in het leven geroepen om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren in hun regio. Net zoals bij een vergadering of bijeenkomst van een ander soort organisatie, zijn ook bij deze overheidsinstellingen regels en […]

Hoe kies je de juiste software om jullie raadsvergaderingen te ondersteunen?

Datum: 21 juni 2023

Burgers zijn altijd kritisch of de uitgaven van de overheid goed worden besteed. Ze eisen dat  de instanties waar zij belasting voor betalen, efficiënt werken op alle gebieden: van wegenonderhoud tot het houden van raadsvergaderingen.  Uit onderzoek van de Local Government Association in het Verenigd Koninkrijk kwam naar voren dat slechts 48% van de inwoners vond dat hun gemeente waar voor hun geld bood. Toch maken de uitgaven van de lokale en regionale overheden een aanzienlijk deel uit van de totale overheidsuitgaven. Een goede reden om als lokale instantie je waarde te bewijzen aan burgers door systemen en oplossingen te […]

9 Inspirerende voorbeelden om burgerbetrokkenheid te stimuleren

Datum: 29 maart 2023

Effectieve tweerichtingscommunicatie met burgers is essentieel voor het werk van de lokale overheid. Steeds vaker maken gemeente er een speerpunt van om dicht bij en samen met  burgers te opereren. Door in gesprek te gaan met individuele burgers, wijkverenigingen en buurthuizen kunnen gemeenteraadsleden beter beslissingen nemen, dat wil zeggen in het belang van hun gemeente en haar inwoners. In dit artikel geven we een aantal voorbeelden waarmee je meer burgerbetrokkenheid creëert. Lees hoe je de relatie met de gemeenschap versterkt en zo de levenskwaliteit van de inwoners verbetert. Wat betekent burgerbetrokkenheid? Burgerbetrokkenheid is de tweerichtingscommunicatie tussen de lokale overheid en haar […]

Waarom is burgerbetrokkenheid zo belangrijk voor gemeentes?

Datum: 16 maart 2023

De beslissingen en taken van de lokale overheid hebben direct invloed op burgers. Van het ophalen van afval tot wegenonderhoud, tot bibliotheken. Dit soort zaken zijn het meest tastbaar in het alledaagse leven van mensen. Daarom moeten burgers hun mening kunnen uiten en/of de redenering achter besluitvorming van de gemeente begrijpen. Betrek je als gemeente burgers niet bij je werk, dan leidt dit tot gebrek aan vertrouwen.  Dat blijkt ook uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarin zij de factoren voor vertrouwen in openbare instellingen over de hele wereld onderzochten. Hieruit kwam naar voren […]

5 stappen voor het bevorderen van transparantie bij lokale overheden

Datum: 24 februari 2023

De roep om meer transparantie bij de nationale en lokale overheid is een trend die al jaren gaande is. De invoering van de Wet Open Overheid is een van de maatregelen om hieraan tegemoet te komen.  Toch gaat het vaak nog mis. In een artikel over de financiële strop van de Floriade voor de gemeente Almere, doen 1Almere en Omroep Flevoland een poging om te analyseren waar het fout is gegaan. Dat valt niet mee, schrijven ze: “Wat niet helpt is dat de cijfers en termen in stukken van de gemeente en de Floriade BV voortdurend wijzigen. Dat maakt het […]