7 Vaardigheden die je als voorzitter van vergaderingen zou moeten ontwikkelen

Bestuursvergaderingen zijn om verschillende redenen uitdagend voor de voorzitter. Zo moet je kunnen omgaan met verschillende persoonlijkheden, zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen en dat bestuurders gefocust blijven. Als voorzitter faciliteer jij de discussies en besluitvorming in het belang van de organisatie. Dat is nogal wat. 

In dit artikel vertellen we je welke zeven vaardigheden je kunt ontwikkelen, die je zullen helpen om bestuursvergaderingen op de meest effectieve manier te leiden.

Waarom is effectief voorzitterschap zo belangrijk?

Een krachtige voorzitter is essentieel. Volgens het Institute of Directors is de voorzitter verantwoordelijk om “vergaderingen naar een gedeelde visie te leiden en de discussies zo samen te vatten dat iedereen begrijpt wat er is afgesproken”. Beschik je niet over de benodigde competenties, dan kan dat leiden tot impasses, verwarring, overhaaste beslissingen, gemiste agendapunten of vergaderingen die veel te lang duren. 

Samengevat heeft effectief voorzitterschap de volgende voordelen voor de organisatie:

VoordelenBelang
Gerichte debattenDiscussies dwalen al snel af als je ze niet stuurt. Omdat bestuurders vaak een volle agenda hebben, is er meestal niet veel tijd om alle issues te bespreken. Om zeker te weten dat alles aan bod komt, zijn gerichte debatten dus essentieel. 
Efficiëntere besluitvormingEen goede voorzitter stuurt discussies, binnen de beschikbare tijd en op een vriendelijke manier, naar een gezamenlijke consensus. 
Betere samenwerking binnen het bestuur Een divers bestuur is wenselijk omdat de verschillende ervaringen, eigenschappen en opinies leiden tot creatieve oplossingen voor de uitdagingen van de organisatie. De voorzitter moet in staat zijn om alle partijen als een team te laten samenwerken, ook als ze normaal gesproken niet zo snel met elkaar zouden samenwerken.

Vaardigheden die elke vergadervoorzitter zou moeten ontwikkelen

Om board meetings op een zo effectief mogelijke manier te leiden, is het belangrijk om de volgende zeven vaardigheden ontwikkelen.

1. Actief luisteren

Voor een productieve discussie is het niet voldoende om alleen de essentie van iemands argumentatie te begrijpen. Alleen wanneer je actief luistert, kun je de volledige boodschap van de spreker begrijpen en deze zo samenvatten dat de discussie efficiënt en gefocust blijft. 

Actief luisteren doe je door: 

  • aandacht te geven aan de spreker door hem of haar aan te kijken, zijn/haar body language te lezen en alle andere afleidingen uit te sluiten. 
  • de spreker te laten zien dat je luistert en geïnteresseerd bent door een open houding aan te nemen. Dat doe je door te glimlachen, knikken en hem/haar aan te moedigen door te gaan.
  • de punten van de spreker samen te vatten en te vragen of je het correct begrepen hebt. Vraag ook om zaken toe te lichten als iets niet duidelijk is.
  • ondertussen niet na te denken over een antwoord of tegenargument zolang de spreker aan het woord is.

Het is soms lastig, gezien de tijdsdruk, maar vermijd dat je ondertussen door je papieren bladert om te kijken wat het volgende agendapunt is of notities maakt over zaken die je later nog ter sprake wilt brengen. Probeer je echt volledig op de spreker te concentreren.   

2. Effectieve communicatie

Bestuurders worden overladen met informatie. Vertel hen daarom zo eenvoudig en beknopt mogelijk wat ze moeten weten. Meer woorden leidt alleen maar tot information overload en minder doelgerichte discussies. Bondige communicatie zorgt er bovendien voor dat de agendapunten afgewerkt kunnen worden binnen de beschikbare tijd. 

Dit geldt niet alleen voor mondelinge maar ook voor schriftelijke communicatie. Digitalisering maakt het hele board meeting proces een stuk overzichtelijker dan wanneer je dit allemaal op papier doet. Het iBabs board software vereenvoudigt bijvoorbeeld de distributie van de agenda en andere documenten, de samenwerking tussen bestuurders, het stemmen en monitoren van actiepunten na de vergadering. Dit bestuursplatform slaat alle belangrijke documenten veilig op in de cloud en maakt vergaderen makkelijker en productiever. 

3. Assertief en diplomatiek

Deze twee eigenschappen lijken tegenstrijdig, toch moet een voorzitter ze beide bezitten en op de juiste momenten toepassen. Als voorzitter moet je zorgen dat iedereen zijn mening kan geven en tegelijkertijd de agenda binnen het tijdsbestek afronden. Dat betekent dat je moet inschatten wanneer je een onderwerp moet afsluiten en wanneer je moet doorvragen over standpunten. 

Zeker als er wordt gediscussieerd over een controversieel onderwerp kunnen sommige bestuurders het gesprek overnemen. In dat geval moet je als voorzitter assertief zijn om ook de anderen aan het woord te laten, en diplomatiek om de spreker tegenargumenten te geven of een bestuurder met een andere mening uit te nodigen zich uit te spreken. Als voorzitter moet je steeds de juiste balans vinden tussen ieders spreekrecht en voorkomen dat iemand al te dominant wordt in de discussie.

4. Onpartijdig

Jouw rol als facilitator houdt in dat je onpartijdig bent. Jij ondersteunt een goed debat, waarbij je soms advocaat van de duivel moet spelen, zodat de bestuurders tot een consensus komen. Dat kan alleen wanneer je als voorzitter feitelijke en onafhankelijke informatie verschaft. 

Dat wil niet zeggen dat je als voorzitter niet mag stemmen. Alleen in je rol als facilitator mag je jouw mening niet laten doorschemeren. 

5. Aanpassingsvermogen

Bestuursdiversiteit wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Raden van bestuur zoeken nieuwe perspectieven en beseffen dat besluitvorming beter wordt als deze gebaseerd is op verschillende ervaringen en wereldbeelden.

Dat betekent dat je als voorzitter in staat moet zijn om je aan te passen aan verschillende persoonlijkheden. Door actief te luisteren zul je beter begrijpen wat iemand motiveert en hoe je kan zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt om bij te dragen aan de teamdiscussies. 

Met aanpassingsvermogen bouw je ook aan een hecht en veerkrachtig bestuur dat in staat is om te gaan met de uitdagingen van het moderne bedrijfsleven. Juist door niet vast te roesten in oude werkwijzen kun je als voorzitter flexibel van koers veranderen en het bedrijf begeleiden als externe omstandigheden een andere focus vereisen. 

6. Empathie

Als voorzitter werk je vaak met sterke persoonlijkheden in board meetings. Toch is het belangrijk dat je je niet laat imponeren door een dergelijke houding en je realiseert dat je in de board werkt met mensen. 

Wees daarom altijd respectvol over opinies en het recht om deze te delen. Wees je ook bewust van de gevoelens van de bestuursleden en respecteer wat je in vertrouwen wordt verteld. Als je het beste uit mensen wilt halen, dan kan dat alleen als je je empathisch toont. 

7. Leiderschap

Leiderschap is eveneens een belangrijke eigenschap. Niet alleen om discussies te faciliteren maar om het hele proces van bestuursvergaderingen te begeleiden. Dat begint al met het op tijd starten en afsluiten van vergaderingen. Daarmee zorg je voor effectieve en productieve vergaderingen met gemotiveerde deelnemers. Een andere belangrijke vaardigheid is het borgen van besluiten. En tot slot moet je als voorzitter in staat zijn om te delegeren en op strategisch niveau te denken. 

Hoe goede voorzitters zorgen voor energieke vergaderingen 

Zo kort mogelijk vergaderen

Lang vergaderen vreet energie en gaat ten koste van de kwaliteit. Mensen kunnen maar zolang hun aandacht vasthouden. Zorg daarom dat je board meetings efficiënt zijn. 

Plannen en agenda voorbereiden

Zet de belangrijkste zaken bovenaan op de agenda zodat alle bestuursleden nog genoeg energie hebben. Bovendien zijn ze dan meer betrokken bij de vergadering waardoor je ook de “minder belangrijke” zaken later op de agenda er makkelijker doorheen krijgt. 

Zorg voor een uitnodigende vergaderomgeving

Met natuurlijk licht in de vergaderzaal blijven mensen alerter. Ook moet de omgeving comfortabel zijn, maar niet te warm want dan verliezen de managers ook hun concentratie.

Betrek zwijgzame bestuurders

Vraag bestuurders die nog niks hebben gezegd actief naar hun mening. Op die manier dwalen ze niet af met hun gedachten. 

Interactie

Vat de discussie samen of vraag anderen om dit te doen. Zo houd je alle deelnemers bij de les. 

Conclusie

Als voorzitter ben je een volwaardig bestuurslid met een eigen mening en stemrecht. Tegelijkertijd is het je taak om alle argumenten op een onpartijdige manier naar voren te brengen. Dit houdt in dat je iedereen aan het woord laat, empathie toont voor alle bestuurders, luistert naar wat elke deelnemer zegt en zorgt dat alles wat er moet gebeuren, op tijd wordt afgerond en vastgelegd.

Een manier om deze vergadervaardigheden aan te vullen is door de iBabs bestuursportaal te gebruiken. Deze zorgt voor effectieve communicatie, samenwerking en besluitvorming. Het dashboard geeft je overzicht van alle stemmen en overeengekomen acties. Probeer iBabs vandaag nog uit met een gratis demo. 

Meer informatie

Datum:
6 september 2022
Categorie:
Delen: