Bestuur

De Good Governance checklist voor een moderne raad van bestuur

Datum: 12 juli 2023

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben wel bewezen hoe belangrijk goede governance is voor organisaties. Het bestuur en management moet over de juiste middelen beschikken om veilig door pandemieën, energiecrisissen, inflatie, sociaal activisme en wat er nog meer op hun pad komt, te navigeren. Daarom geven we je in deze blog een good governance checklist waarmee je best practices op het gebied van integriteit en transparantie in jouw organisatie implementeert.  Wat is goede governance? Omdat de term governance meer impliceert dan alleen besturen, hanteren we in deze blog de term in het Engels. Het heeft betrekking op al het […]

Hoe organiseer je hybride vergaderingen voor een moderne raad van bestuur?

Datum: 26 januari 2023

Sinds de COVID-19-pandemie zijn ook bestuursvergaderingen drastisch veranderd. Steeds meer beslissingen worden online genomen. Nu we de voordelen en flexibiliteit van virtuele en hybride bestuursvergaderingen hebben ervaren, zullen veel raden van bestuur ook in de toekomst dit format blijven gebruiken.  Omdat bestuursvergaderingen mede het succes van het bedrijf bepalen, is het belangrijk om dit goed te doen. Een hybride vergadering is namelijk wezenlijk anders dan een fysieke of volledig virtuele vergadering organiseren. In dit artikel bespreken we de best practices voor hybride bestuursvergaderingen, maar ook waarom een hybride aanpak past bij organisaties die hun besturen willen stimuleren om topprestaties te […]

Hoe je een agenda voor een gemeenteraad opstelt, inclusief handige template

Datum: 17 januari 2023

De gemeenteraad is het overheidsorgaan dat het dichtste bij de burgers staat. Elke dag nemen zij beslissingen over onderwerpen als huisvesting, onderwijs, sociale zorg of transport. Allemaal zaken die direct impact hebben op het dagelijkse leven van de mensen in hun gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraadsvergaderingen zo effectief en efficiënt mogelijk verlopen. Om het vergaderproces te stroomlijnen, geven we je in dit artikel een sjabloon voor een agenda voor gemeenteraadsvergaderingen en laten we je een aantal best practices zien die de besluitvorming vergemakkelijken.  Gemeenteraden moeten bereid zijn om op een transparante wijze beslissingen te nemen. Een duidelijke […]

Hoe je de effectiviteit van de raad van bestuur verbetert in 7 stappen

Datum: 11 januari 2023

Het Institute of Directors omschrijft de rol van de raad van bestuur als: “het welzijn van de organisatie waarborgen door collectief de zaken van de organisatie te leiden, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden.” Met een dergelijke verantwoordelijkheid is het belangrijk dat de raad zijn volledige potentieel benut. En dat houdt ook in dat de raad moet weten hoe ze hun effectiviteit kunnen vergroten.  Schrikbarend genoeg ontdekte PwC dat slechts 10% van de C-suite executives hun bestuur beoordeelden als 'uitstekend' in termen van effectiviteit. De meerderheid – 55% – noemde de prestaties van hun bestuur […]

9 manieren om bestuursleden te betrekken en geïnformeerd te houden

Datum: 1 december 2022

Gemiddeld werkt een niet-uitvoerend bestuurslid tussen de tien en veertig dagen per jaar. Dit verschilt per organisatie. Die tijd wil je natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Daarom is het belangrijk hen zo veel mogelijk te betrekken en te stimuleren om tijd aan jouw bedrijf te besteden. In dit artikel laten we je zien hoe je bestuurders gemotiveerd houdt, zodat je het beste uit hen haalt. Door een goede band op te bouwen tussen organisatie en bestuur, help je je organisatie vooruit.  Waarom is betrokkenheid van het bestuur belangrijk? Een bestuurslid dat zich betrokken voelt en echt om een organisatie geeft, […]

Zo verbeter je de communicatie binnen de raad van bestuur

Datum: 18 november 2022

Teams die goed met elkaar communiceren, kunnen maar liefst 20 tot 25% productiever zijn, volgens adviesbureau McKinsey. Ook uit onderzoek van ThinkTalent blijkt dat bedrijven met effectieve communicatiestrategieën 3,5 keer meer kans hebben om beter te presteren dan hun collega's. En Gartner ontdekte dat slechte communicatie de reden is voor 70% van de bedrijfsfouten. Zeker met bestuursleden die de meeste tijd niet op dezelfde locatie werken, zijn open communicatielijnen tussen de verschillende leden essentieel. In dit artikel daarom tips hoe je de communicatie van de raad van bestuur verbetert.  Bestuurders en managers zijn leiders. Als je dit niet goed aanpakt, […]

6 leestips voor bestuurders en managers

Datum: 21 september 2022

Goede bestuursleden willen altijd meer leren over alles wat met het bestuur van organisaties te maken heeft. Zeker in een wereld die zich razendsnel ontwikkelt, is het concept een leven lang ontwikkelen niet voor niets zelfs voor de Nederlandse staat een speerpunt geworden. Lezen is een van de beste manieren om je perspectief te verbreden, daarom geven we in dit artikel een aantal suggesties voor boeken over of gerelateerd aan leidinggeven, bestuur en corporate governance.  Daag jezelf uit met nieuwe perspectieven Of onderstaande boeken nu je huidige ideeën bevestigen of juist tegenspreken, je krijgt altijd nieuwe inzichten door te luisteren […]

7 Vaardigheden die je als voorzitter van vergaderingen zou moeten ontwikkelen

Datum: 6 september 2022

Bestuursvergaderingen zijn om verschillende redenen uitdagend voor de voorzitter. Zo moet je kunnen omgaan met verschillende persoonlijkheden, zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen en dat bestuurders gefocust blijven. Als voorzitter faciliteer jij de discussies en besluitvorming in het belang van de organisatie. Dat is nogal wat.  In dit artikel vertellen we je welke zeven vaardigheden je kunt ontwikkelen, die je zullen helpen om bestuursvergaderingen op de meest effectieve manier te leiden. Waarom is effectief voorzitterschap zo belangrijk? Een krachtige voorzitter is essentieel. Volgens het Institute of Directors is de voorzitter verantwoordelijk om “vergaderingen naar een gedeelde visie te leiden […]