6 leestips voor bestuurders en managers

Goede bestuursleden willen altijd meer leren over alles wat met het bestuur van organisaties te maken heeft. Zeker in een wereld die zich razendsnel ontwikkelt, is het concept een leven lang ontwikkelen niet voor niets zelfs voor de Nederlandse staat een speerpunt geworden. Lezen is een van de beste manieren om je perspectief te verbreden, daarom geven we in dit artikel een aantal suggesties voor boeken over of gerelateerd aan leidinggeven, bestuur en corporate governance. 

Daag jezelf uit met nieuwe perspectieven

Of onderstaande boeken nu je huidige ideeën bevestigen of juist tegenspreken, je krijgt altijd nieuwe inzichten door te luisteren naar opinieleiders in governance. Deze boeken zullen je uitdagen je standpunten opnieuw te overwegen. Ze kunnen je huidige opvattingen versterken of laten je andere manieren zien om de problemen waarmee je in de raad van bestuur wordt geconfronteerd, op te lossen. Diversiteit in het bestuur, ook in kennis, leidt tot betere beslissingen, en volgens onderzoek, zelfs tot betere prestaties in het algemeen. 

Deze shortlist bevat boeken die ingaan op verschillende aspecten van alles wat met bestuur te maken heeft. We wensen je veel leesplezier en nieuwe inzichten! 

Onze 6 leestips over bestuur en corporate governance 

Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders
professionaliteit in governance door Hans Strikwerda en Jaap ten Wolde

Als twee ervaren bestuurders een boek verplichte literatuur noemen voor commissarissen en bestuurders, dan moet het wel essentiële informatie bevatten. 

In dit boek gaan de auteurs in op de vraag waarom het toezicht zo vaak tekortschiet. Daarvoor analyseren en beschrijven ze dilemma's en geven oplossingen voor de dimensie van integriteit in besturen en toezicht. Ze pleiten dat integriteit meer is dan je aan regels houden, het gaat ook over het doorzetten van noodzakelijke innovatie en transformatie van organisaties in de moderne economie.

Jaap ten Wolde is adviseur op het terrein van integriteit en toezicht. Hans Strikwerda is management consultant (corporate governance, bestuur, internal governance) en hoogleraar Organisatieleer en Organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens bekend van De Nederlandse Corporate Governance Code uit 2016. 

Uit het goede hout gesneden van Hanke Lange

Een boek voor ambitieuze managers die willen testen of ze de juiste competenties hebben om een succesvolle bestuurder te worden. Dit boek gaat in op het vak van bestuurder en geeft inzicht in 'de kracht van de macht' die je in de bestuurskamer onherroepelijk tegenkomt. Bestuursadviseur Hanke Lange heeft veel gepubliceerd over bestuur en leiderschap. Op basis van zijn decennia lange ervaring geeft hij in Uit het goede hout gesneden concrete aanbevelingen voor het ontwikkelen van bestuurlijke geloofwaardigheid.

De high performance organisatie door Jan-Dirk den Breejen

Het bedrijfsleven verandert snel. Dat vereist aanpassingsvermogen van organisaties. Jan-Dirk den Breejen ontwikkelde de High Performance Organisatie (HPO)-scan omdat veel organisaties niet wezenlijk de uitdagingen aanpakken maar grijpen naar korte termijn oplossingen en trends als agile managen en zelfsturende teams. Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn leiders nodig. Mensen die inzicht hebben in de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid en de nieuwe mogelijkheden. De HPO-scan vergelijkt de organisatie op 140 dimensies met andere Nederlandse organisaties. Daarmee ontwikkel je inzicht in welke zaken verbeterd moeten worden, om met minimale investering het gewenste effect te bereiken. 

Goede leiders eten als laatste en Het oneindige spel door Simon Sinek

De taak van een leider is een cirkel van veiligheid in de organisatie creëren om mensen te laten floreren. Sineks redenering is dat zolang je aandacht ligt bij gevaren binnen de organisatie, je

onvoldoende zicht hebt op wat er buiten de organisatie gebeurt. Daarom zijn vertrouwen, een loyaal team en een goede samenwerking noodzakelijk om adequaat op veranderende omstandigheden te reageren en optimaal te presteren. Dit boek is een herziene editie van Een voor allen, allen voor een, met een uitbreiding geïnspireerd op Simon Sineks viral video ‘Millenials in the workplace’ en een handige bijlage vol praktische tips over leidinggeven aan deze nieuwe generatie. Ook in zijn boek Het oneindige spel pleit Simon Sinek ervoor dat leiders zich moeten focussen op de volgende generatie, in plaats van op kwartaalcijfers of de volgende verkiezingen. 

Onder commissarissen door Marilike Engbers

Marilike Engbers laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat het opvallend vaak fout gaat bij toezicht houden. Schandalen als het witwassen bij ING, de debacles bij Vestia en DSB, de teloorgang van Enron en het Wirecard-schandaal passeren de revue. Aan de hand van een parabel over een jonge, enthousiast RvC-lid laat ze zien waar het misgaat: dubieuze governance-regels. Deze zorgen ervoor dat commissarissen in Nederland vooral gefocust zijn op de onderlinge relaties en het voldoen aan procedures en regels, waardoor ze niet meer toekomen aan kritische reflectie op strategische en maatschappelijke uitdagingen. Het boek is een pleidooi voor een menselijker toezicht, waarin commissarissen zich volledig kunnen richten op de zaken die er werkelijk toe doen.

De inclusieve organisatie door Madhu Mathoera

Diversiteit wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Ook binnen de raad van bestuur. In onze blog hierover lieten we al zien dat divers samengestelde raden van bestuur een grotere kans hebben om betere en goed onderbouwde beslissingen te nemen. Maar het is ook aan de raad om dit organisatiebreed te stimuleren en een inclusiviteitsbeleid te formuleren. Madhu Mathoera vertelt in haar boek wat je als organisatie kan doen om te werken aan inclusie op lange termijn. Ze ziet DEI (diversity, equity & equality en inclusion) als een manier van werken waarvoor alle medewerkers in de organisatie verantwoordelijk zijn. Ook geeft ze tips hoe je leiderschap, cultuur, communicatie, werving en selectie, samenwerking en dienstverlening inclusiever maakt. 

Conclusie

In deze blog bespraken we Nederlandstalige boeken. Uiteraard is de keuze over bestuur en corporate governance in het Engels nog veel ruimer. In onze blog Our Shortlist Of The Best Books On Corporate Governance geven we leestips voor Engelstalige boeken specifiek over corporate governance.

We hopen dat deze boeken je nieuwe inzichten of perspectieven geven op zaken waar je dagelijks mee wordt geconfronteerd. Zelfs als de ideeën niet overeenkomen met je eigen opvattingen, zijn ze het lezen waard, omdat ze inspiratie bieden of andere benaderingen voor het oplossen van uitdagingen. Als bestuurslid moet je verschillende perspectieven kunnen begrijpen om je mening te onderbouwen en deze te toetsen aan die van je medebestuurders.

Een andere manier om je governance te verbeteren is door het bestuursportaal van iBabs te gebruiken. Hiermee stroomlijn je de samenwerking en communicatie tussen bestuursleden. Vraag vandaag nog een gratis demo aan om te zien hoe dit alles-in-één platform je bestuur efficiënter maakt.

Meer informatie

Datum:
21 september 2022
Categorie:
Delen: