Hoe je de diversiteit van de raad van bestuur verbetert (en daarvan de vruchten plukt)

Diversiteit in de raad van bestuur brengt een organisatie veel voordelen. Het is dan ook niet voor niets dat de druk steeds hoger wordt om raden van bestuur zo inclusief en divers mogelijk samen te stellen. Sommige landen verplichten zelfs een diversiteitsquotum. Zo is het in Frankrijk verplicht dat minstens 40% van de bestuurders vrouw is. 

Dat werd ook wel tijd. Maar diversiteit gaat verder dan alleen de verdeling tussen mannen of vrouwen. In dit artikel gaan we in op de positieve effecten van diversiteit en hoe je een diverse raad samenstelt. 

Wat betekent diversiteit binnen de raad van bestuur en waarom is het belangrijk?

Onder invloed van de Me Too en Black Lives Matters discussies is diversiteit tegenwoordig breder dan alleen de demografische gegevens van een persoon. Het heeft ook betrekking op de achtergrond, vaardigheden, competenties en ervaringen van bestuursleden. Volgens de Harvard Business Review zijn niet alleen sociale maar ook professionele verschillen nodig om het aantal verschillende perspectieven binnen het bestuur te vergroten. 

Dat betekent dat je zoveel mogelijk diversiteit moet zoeken in:

  • geslacht
  • ras
  • achtergrond
  • leeftijd 
  • ervaring in diverse sectoren
  • ervaring in verschillende besturen 
  • levensbeschouwing
  • karaktereigenschappen

Divers samengestelde raden van bestuur hebben een grotere kans om betere en goed  onderbouwde beslissingen te nemen. Simpelweg omdat ze een betere representatie van de samenleving vormen. Binnen de raad moet een juiste balans zijn tussen verschillende persoonlijkheidstypes, met ieder voldoende ervaring en innovatieve ideeën. Daarmee beschik je als organisatie over een bestuur dat begrijpt hoe dingen werken, maar ook hoe ze hun branche op een positieve manier kunnen veranderen.

De voordelen van diversiteit in de raad van bestuur

De voordelen van diversiteit in de raad van bestuur zijn samengevat: 

VoordeelToelichting
Diversiteit in denkwijzen en innovatieAls een raad van bestuur is samengesteld uit enkel mensen van hetzelfde geslacht en ras, van ongeveer dezelfde leeftijd en met dezelfde soort ervaringen en achtergronden, dan zullen ze waarschijnlijk dezelfde beslissingen nemen die voor hen in het verleden goed werkten. Er zijn betere en effectievere manieren om vooruit te komen. Door niet vast te zitten in de oude 'veilige' manier van denken, is het gemakkelijker om te innoveren en te groeien. Een meer divers bestuur is beter in staat om nieuwe oplossingen voor uitdagingen te vinden, omdat ze er vanuit een ander perspectief over nadenken. 
Aaanpassings-vermogenDe wereld verandert razendsnel en het kan lastig zijn voor organisaties met een weinig diverse board om dit bij te houden. Steeds vaker hebben investeerders een idealistische inslag. Zij verlangen dat besturen inspringen op maatschappelijke veranderingen en in staat zijn om te gaan met grote culturele verschuivingen, zoals het toegenomen belang van milieu-, sociale en governance-onderwerpen (ESG).Met een breed scala aan ervaring en attitudes is het voor divers samengestelde besturen makkelijker om veranderingen door te voeren en dit soort nieuwe principes in te bedden in de strategie.
Betere reputatie en bedrijfscultuurTegenwoordig zijn mensen veel meer bewust van onrecht en het bestrijden van onrecht. Vooral als het gaat over ras en gelijkheid. Raden van Bestuur die divers zijn samengesteld, laten zien dat hun organisatie progressief is en dat heeft een positieve uitwerking op het merk. Dit is niet alleen naar buiten toe belangrijk, maar ook intern voor de bedrijfscultuur. Een raad van bestuur die diversiteit omarmt, dient als leidend voorbeeld voor een organisatie die gastvrij, open en gelijkwaardig is. 
Meer winstDe Financial Reporting Council in het Verenigd Koninkrijk heeft vastgesteld dat "hogere niveaus van genderdiversiteit van FTSE 350-besturen positief samenhangen met betere, toekomstige financiële prestaties (gemeten aan de hand van de EBITDA-marge)".Ook onderzoek van McKinsey toont dat meer divers samengesteld besturen consistent beter presteerden dan hun collega's. 

Hoe verbeter je de diversiteit van de raad van bestuur?

1. Laat een audit uitvoeren op diversiteit

Het (laten) uitvoeren van een audit op de samenstelling van je organisatie is een goede eerste stap om de diversiteit te vergroten. Als blijkt dat de samenstelling van jullie bedrijf verschilt van het bestuur, dan kun je stappen ondernemen om bestuurders te kiezen die meer representatief zijn voor de organisatie.

Ook het uitvoeren van een audit specifiek op de raad van bestuur kan je helpen hiaten te identificeren. En dan niet alleen wat betreft sociale factoren, maar ook essentiële competenties die aanwezig moeten zijn binnen de board.

Een diversiteitsaudit vertelt je ook op welke terreinen je oververtegenwoordigd bent. Bedenk hoe deze over- en ondervertegenwoordigingen van invloed zijn op het vermogen van de raad om effectief te besturen.

2. Leg het belang van diversiteit vast

Alleen al door in het openbaar te zeggen dat je je officieel inzet voor diversiteit, moet je je belofte waarmaken. Hiermee wordt het bestuur en het managementteam aansprakelijk voor deze belofte en kan het niet worden vergeten of een lagere prioriteit krijgen. 

Dit betekent ook dat je middelen moet toekennen aan dit doel en een diversiteitsbeleid moet opstellen waarin je uitlegt hoe je diversiteit vergroot en wat je van plan bent te bereiken op het gebied van werving van bestuurders.

Hiermee maak je de campagne om de board diverser te maken transparant voor iedereen.  

3. Concentreer je op competenties

Diversiteit omwille van diversiteit wil je natuurlijk niet. Een nieuw bestuurslid moet wel in staat zijn om zijn/haar werk goed uit te voeren. Identificeer daarom ook wat het bestuur nodig heeft op het gebied van vaardigheden, persoonlijkheid of kennis. Zoek vervolgens breed genoeg om kandidaten te vinden die de diversiteit toevoegen die jullie zoeken én over de vaardigheden beschikken waarmee ze het binnen de bestuursomgeving goed zullen doen.

4. Besteed meer aandacht aan recruitment

Net zoals het hebben van een divers samengestelde ondernemingsraad je organisatie helpt om anders te denken over het bestuur, moeten je wervingstactieken voor het vinden van de juiste kandidaten ook vernieuwend zijn. 

Zet een taskforce op om gekwalificeerde kandidaten te vinden op plaatsen waar jullie normaal gesproken misschien niet zoeken. Kijk naar universiteiten en hogescholen voor potentiële bestuursleden, maar ook naar mensen die zakelijke opleidingstrajecten volgen.

De juiste kandidaat zit misschien nog niet op senior managementniveau, maar op een plek die je concurrenten nog niet hebben ontdekt.

5. Wees doelgericht en duidelijk 

Om te zorgen dat iedereen op één lijn zit, moet je duidelijk zijn over het belang van diversiteit tijdens het werven van nieuwe bestuurders. Niet alleen het bestuur en andere belanghebbenden moeten weten dat dit het doel is, de hele organisatie moet op één lijn zitten wat die diversiteit inhoudt. Dat kan voor elke organisatie anders zijn. 

Sommige organisaties maken diversiteit onderdeel van hun kernwaarden. Het kan zelfs dienen als wervingstool om talent aan te trekken. De mogelijkheid om te werken in een omgeving die diversiteit echt waardeert, geeft je een voorsprong op collega's die hier minder expliciet in zijn. 

6. Voortgang bijhouden en meten

Periodieke bestuursevaluaties moeten rekening houden met de samenstelling van het bestuur, inclusief de bestaande diversiteitskloven. Door regelmatig te evalueren kun je zekerstellen of je inspanningen al dan niet effectief zijn.

Hoe profiteer je van een divers samengesteld bestuur?

Als je eenmaal een divers samengesteld bestuur hebt, is dat niet het einde van het verhaal. Je hebt een sterke voorzitter nodig die de samenwerking tussen de bestuursleden met hun  verschillende achtergronden en ervaringen stimuleert. Alleen dan kun je de onderlinge verschillen gebruiken voor goede discussies. Discussies waarin ruimte is voor elkaars argumenten die, nadat alle invalshoeken zijn overwogen, uiteindelijk leiden naar een consensus.

Conclusie

Diversiteit in de raad van bestuur is iets wat elke organisatie zou moeten nastreven. Maar er is een groot verschil tussen werkelijke diversiteit en symboliek. Als het alleen een symbolisch gebaar is, dan is het nutteloos en kan het zelfs schadelijk zijn voor je organisatie.

Daarnaast gaat diversiteit verder dan alleen demografie. Een gediversifieerde bestuursraad zou moeten bestaan uit verschillende persoonlijkheidstypes en mensen met verschillende ervaringsniveaus. Hopelijk heb je door dit artikel inspiratie gekregen hoe je de diversiteit in de raad van bestuur kunt vergroten en hoe je de bestuursvoorzitter helpt om de verschillende bestuursleden productief te laten samenwerken.

Hierbij helpt het als je een bestuursportaal gebruikt om je vergaderprocessen te vereenvoudigen. Van bestuursdossiers die gedistribueerd moeten worden tot de vergadering zelf en de actiepunten die daaruit voortkomen, iBabs is een veilige cloudgebaseerde board management oplossing. Hiermee bespaar je tijd en maak je bestuursvergaderingen efficiënter. Vraag vandaag nog een gratis demo aan.

Meer informatie

Datum:
23 augustus 2022
Categorie:
Delen: