Hoe ICT kan bijdragen aan het duurzamer maken van organisaties

en hoe je als organisatie hierdoor energie, tijd en geld kan besparen

Als MVO-verantwoordelijke binnen de organisatie waarin je werkt, weet je wellicht wel dat het energieverbruik door het gebruik van ICT in organisaties nog steeds enorm stijgt. De verwachting is zelfs dat tot 2030 de vraag naar ICT-capaciteit sterk zal blijven groeien. Voor iedere manager die verantwoordelijk is voor MVO, is het dus best interessant te weten hoe de ICT-processen binnen je organisatie groener c.q. energie-efficiënter gemaakt kunnen worden.

Zeker gezien het hierboven genoemde perspectief. En als duurzaamheid nog niet de aandacht binnen je organisatie krijgt die het verdient, zou het vanuit het oogpunt van kosten interessant kunnen zijn de duurzaamheid van de ICT-processen eens onder de loep te nemen. Zodat het management zich vanuit die invalshoek bewust wordt van de voordelen van milieubewust ondernemen. Want besparen, dat willen we allemaal toch?

Mocht je je afvragen wat duurzaamheid en ICT met elkaar te maken hebben, lees dan even verder. Het zit zo: enerzijds kan een organisatie maatregelen treffen om de eigen ICT duurzamer (met name: energie-efficiënter) te maken. Daarnaast kan ICT ingezet worden om bedrijfsprocessen te verduurzamen en hiermee ook het gedrag van medewerkers, klanten en leveranciers duurzamer maken. Hierover verderop in dit blog meer.

Om één en ander te kwantificeren: uit recent onderzoek is gebleken dat extra aandacht voor ICT & Energie kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT-sector zelf als in andere sectoren (onderzoek: Greening by ICT). De Nederlandse ICT-sector zelf kan volgens dit onderzoek € 117 miljoen efficiënter worden. Een nog grotere winst is er, als ICT in andere sectoren wordt ingezet. Dan is er in ons land bijna € 2 miljard aan energie efficiëntie te winnen!

Bedrijfsprocessen verduurzamen

Een voorbeeld van het verduurzamen van bedrijfsprocessen is het stimuleren van thuiswerken. Dat een thuiswerkfunctionaliteit leidt tot een besparing op vierkante meters en mobiliteit, is een zeer aantrekkelijk argument. Evenals het feit dat thuiswerken kan leiden tot een verbetering van het file-probleem.

Om het nog wat concreter te maken, volgen hieronder wat voorbeelden van onderdelen van duurzame bedrijfsprocessen:

  • papierloos vergaderen, bv met iBabs
  • e-facturen
  • e-formulieren
  • toegang op afstand tot applicaties en bestanden
  • conference calls/video conferencing

Meer informatie

Datum:
23 oktober 2015
Categorie:
Delen: