Hoe kan jouw organisatie bijdragen aan een beter milieu?

Onlangs vond de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs plaats. Het is tenslotte hoognodig met nieuwe plannen te komen om de CO2-uitstoot te verminderen en verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Op het moment dat ik dit blog schrijf, is het raamwerk voor het klimaatverdrag afgerond. Tot dusver werd gesteld dat de aarde in de komende jaren met niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Maar één van de positieve uitkomsten van de klimaatconferentie is inmiddels, dat gepleit wordt voor een grens van 1,5 graden (en mogelijk zelfs nog minder). De ontwerptekst van het verdrag biedt aan ministers de mogelijkheid om lager te gaan zitten. Hoe de invulling van het raamwerk er exact uit komt te zien, wordt de komende tijd duidelijk.

2322 kiloton CO2-besparing in 2020

Iedereen kan natuurlijk op zijn eigen niveau bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. En niet alleen privé, maar ook zakelijk zijn er veel initiatieven mogelijk om bij te dragen aan een beter milieu. Op weg naar de klimaatconferentie in Parijs organiseerden 110 Nederlandse bedrijven zich in de Nederlandse Klimaat Coalitie. Doelstelling is hun CO2-uitstoot in 2020 te halveren. En dat houdt concreet in, dat ze met elkaar 2322 kiloton CO2 willen besparen in 2020! Dat staat gelijk aan 31,5 miljoen autoritjes van Amsterdam naar Parijs. 

14 % van gebruikte energie ‘schoon’

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de wijzigingen van de klimaatconferentie in Parijs, voor Nederland gaan betekenen. Dit najaar gold nog dat in Nederland over vier jaar 14 % van de gebruikte energie ‘schoon’ moet zijn. Om dit te bereiken, bevordert de overheid onder andere duurzame mobiliteit, ander materiaalgebruik en het energiezuinig maken van gebouwen en huizen. Die 14 % kunnen we behalen met grote stappen, maar ook met kleinere veranderingen. Is er in jouw organisatie bijvoorbeeld een print-beleid? Er zijn organisaties die per medewerker bijhouden hoeveel er geprint wordt om zo het papierverbruik terug te dringen. Dat lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat maar wist je dat er uit een boom van 10 meter lang en 30 centimer breed ongeveer 8.000 A4-tjes worden gehaald? Hiermee is de rekensom hoeveel bomen er in jouw organisatie verbruikt worden, snel gemaakt.

Verminderen CO2-uitstoot papierfabrieken

Eén van de manieren om het papierverbruik te verminderen, is papierloos vergaderen. Door de vermindering van papieren vergaderstukken neemt de vraag naar papier verder af, waardoor papierfabrieken minder CO2 hoeven uit te stoten. Daarnaast leidt het kappen van bomen ten behoeve van de papierproductie op de huidige schaal ook tot ontbossing en een groter broeikaseffect. Wist je dat bossen zorgen voor ecosystemen waarin maar liefst 80% van onze dieren leeft? Bossen zorgen voor zuurstof, produceren grondstoffen en zwakken extremen in bijvoorbeeld hitte en kou af. Het is duidelijk: bomen zijn nodig voor de gezondheid van alle levende wezens. Naast de besparing op papier, wordt er door papierloos te vergaderen ook enorm bespaard op inkt en toner. En dat scheelt ook een hoop chemisch afval!

Wil jouw organisatie ook bijdragen aan een beter milieu? Misschien wil je dan eerst exact weten hoeveel ‘bomen’ jouw organisatie kan besparen door papierloos te vergaderen? Doe dan onze bomentest.

Bereken wat uw organisatie kan besparen